Hovedseksjon

Barnehagetilbudet i Oslo kommune

Elever i skogen
Barna er godt ivaretatt i barnehager og får omsorg for voksne. De får leke og delta i et bredt spekter av aktiviteter, samtidig som de lærer norsk.Kommunale barnehager er åpne mellom 07:30 og 17:00.
 
Når kan barnet starte barnehagen?
De fleste barnehager har plasser for barn i alderen 10 måneder og oppover. Hvis du trenger en barnehageplass for et yngre barn, kan Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) i Oslo sentrum være et alternativ. De aksepterer barn fra 3 måneders alder. 
 
Hva koster det å ha barn i barnehagen?
Det koster maksimalt NOK 3.230 (pris 2021) per måned å ha barn i barnehagen. Hvis du har lav inntekt eller har flere barn i barnehagen, betaler du mindre. Noen mennesker har rett til gratis barnehage steder. 
 
Kommunens nettside vil fortelle deg hvilken pris du kan forvente: Regn ut pris for barnehageplass.  
Ulike priser gjelder for KIA-barnehagen, og disse beregnes på grunnlag av tid brukt i barnehagen. 
 
Søk om barnehageplass
Fristen for søknad om barnehageplass er 1. mars. Hvis du søker innen fristen, og ditt barn blir ett år eller eldre i november samme år, vil du motta et tilbud på barnehageplass med start mellom august og november. Hvis du har gått glipp av søknadsfristen, kan du fremdeles sende inn en søknad, men det kan ta lengre tid for deg å få plass.
 
I KIA barnehagen søker du direkte til barnehagen for en plass når som helst på året.
Du finner en liste over barnehager Oslo kommunes hjemmesider. Du kan også finne informasjon om de ulike barnehagene, åpningstider og hvor gammelt barnet må være or å ha rett til en plass i en bestemt barnehage.
 
Du kan søke om barnehage på kommunens nettside. 
Hvis du trenger hjelp med søknaden kan du kontakt ditt lokale serviceverksted.
 
 
 

Informasjon på ulike språk

Her finner du informasjon om barnehageplass i Oslo kommune på ulike språk. Klikk på språk under for mer informasjon.