Alle bestod skriftlig eksamen

BoU4 - bestått eksamen

Alle de 15 deltakerne i BOU4 har bestått skriftlig eksamen i programfag for barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA3102). 4 års hardt arbeid med VGS-fellesfagene matte, samfunnsfag, gym, naturfag, norsk, engelsk og programfag ligger bak dem. Samtidig som de har lært norsk språk skriftlig og muntlig har de tilbragt over 3000 timer på lærestedene som lærlinger. 

7 av disse deltakerne var i  introduksjonsprogram da de startet, med kort botid i Norge. Nå er det fullt fokus på forberedelse til fagprøvene, som er siste etappe før de får sine fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere og tar steget ut i arbeidslivet med faste jobber i sikte.

Gratulerer til både deltakere og lærere! 

Foto: Grete Dreyer