Ekskursjon til Hvervenbukta

Ekskursjon Hvervenbukta

Sammen med eksperter fra Oslofjordens Friluftsråd utforsket deltakerne «livet i fjæra». Målet var å se nærmere på næringskjeder og menneskelig påvirkning på et naturområde. For mange ble dette et helt nytt møte med sjøen og en lærerik opplevelse. Etterhvert viste også høsten seg fra sin beste side og sola kom opp. 

Alle var enige i at dette var et nyttig avbrekk fra ordinær undervisning i klasserommet. 

Foto: Karen E. Aaserud