Fagprøver i koronaens tid

Fagprøver KoS2

KOS2 ved Oslo VO Helsfyr gikk nylig opp til fagprøve i kokkefaget, med svært gode resultater. Dette til tross for pandemien som preger Norge og ikke minst hotell- og reiselivsbransjen. Deltakerne i klassen startet sin kokkeutdanning ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr i 2016. Fire år etter har de nå fullført videregående skole og læretid ved noen av Oslos beste spisesteder. Dette er også klassen som bidro til kokeboka  "Verdens beste lam".  

En krevende tid

Det siste året har vært svært krevende for lærlingene. I mars, da alt ble nedstengt, kom permitteringene. I mai/juni var lærlingene tilbake på jobb, men så ble alt nedstengt igjen, like før fagprøvene skulle avholdes. Lærlingene mistet verdifull læretid, men med godt samarbeid og solid innsats er vi spesielt stolte over de gode resultatene disse lærlingene har prestert.

Lærlingekompaniet og VO Helsfyr

Et tett samarbeid med bransjen ved NHO Reiseliv og Lærlingekompaniet  er en svært viktig suksessfaktor. Lærlingenes strålende resultater er muliggjort gjennom godt samarbeid. Lærlingekompaniet, lærestedene og skolen tilrettelegger på best mulig måte for den enkelte deltaker. Det handler om å se den enkeltes behov for å lykkes. Dette er mennesker som gjennom utdanning både lærer fag, norsk språk og arbeidskultur, blir integrert og får en varig tilknytning til arbeidslivet med fagbrev.

Sammen med skolen følger Lærlingekompaniet lærlingene tett opp når de er ute i bedrift, og holder en rekke kurs med beinhard trening og finpuss frem mot den endelige fagprøven. Alle fagprøvene for denne kokkeklassen ble avholdt hos Lærlingekompaniet her i Oslo. 

Lærlingekompaniet

På bildet (fra venstre): Johan Hauglund/koordinator Oslo VO Helsfyr, Grete Friis/instruktør kokk på Lærlingekompaniet, Toril F. Enger/instruktør kokk på Lærlingekompaniet, Bilal Safdar nyutdannet kokk og Josephine Granlien nyutdannet kokk.  

Foto: Håkon Høye

Lærebedriftene og veien videre

Lærebedriftene

Lærebedriftene er selve hjørnesteinen i utdanningen. Her møter lærlingene det virkelige liv. Her blir de kjent med bransjen, og ikke minst kokkekunsten. Det er spesielt viktig å takke alle lærebedriftene for denne kokkeklassens suksess. De har virkelig stått på for at lærlingene skulle klare fagprøven midt i denne pandemien. 

 

Veien videre

Det er nå det virkelige yrkeslivet for de nyutdannede kokkene begynner. Før pandemien kom til Norge var det stor mangel på faglærte kokker, og mulighetene var mange.  Akkurat nå, i koronaens tid, sliter bransjen og det ikke er så enkelt å få jobb. Vi håper og tror på bedre tider i nær framtid. Da har disse fantastiske kokkene en spennende tid foran seg med et hav av muligheter. Vi ønsker dem alle lykke til på reisen.    

Høyt nivå

Gode resultater på fagprøven

Fagprøve 2020

Høyt nivå på rettene under fagprøven

Fagprøven

Verdens beste lam