Klart jeg kan

Klart jeg kan

Klart jeg kan er et kurs som fokuserer på karriereundervisning i grupper med morsmålsstøtte. Deltakerne må restarte i ukjent terreng. De møter et nytt samfunn, nytt system og nytt språk. På kurset lærer de hvordan de kan bruke kunnskap og ressurser de allerede har, sette seg gode mål for en framtidig yrkesdeltakelse og og nå målene sine. 

Karriereveiledning har fokus på hvordan hver enkelt av deltakerne forholder seg til seg selv, blir i stand til å treffe beslutninger og tilrettelegge egen tilværelse.

Karrierelæring er knyttet til karrierekompetanse og læringsprosessen og kan foregå som en del av et organisert opplegg, eller som noe mer uformelt gjennom påvirkning fra familie, venner eller andre personer i deltakernes nettverk. 

På siste kursdag fikk deltakerne presentert ulike erfaringer fra eksterne aktører som NOKUT, Haugerud frivillighetssentral og tidligere elever ved Oslo voksenopplæring Helsfyr. 

Det var en en gruppe med motiverte og engasjerte deltakere som fikk tildelt kursbevis og blomster for gjennomført kurs. De er langt mer rustet for å ta gode valg i forhold til videre utdanning og jobb forteller lærer Latifa Azizi. 

Foto: Håkon Høye

 

 

Lærere og ledere på Klart jeg kan

Lærere og andre medarbeidere

Deltakerne fikk utdelt kursbevis og blomster

Kursbevis

Deltakerne feiret gjennomført kurs

Klart jeg kan - siste kursdag