Kokkeklassen feiret gjennomført fagutdanning

KoS-lunsj 2018

Onsdag 23. mai feiret den første kokkeklassen (KoS1) ved Oslo VO Helsfyr gjennomført fagutdanning i kokk- og servitørfaget med festlunsj i restaurant Neptun på Etterstad videregående skole. I tillegg til elevene var det nærmere 50 gjester fra lærebedrifter, NAV, Utdanningsetaten, NHO Reiseliv, Opplæringskontorer, Etterstad vgs, Hellerud vgs og leder for delprogram for sysselsetting i Groruddalssatsingen. I tillegg var politisk ledelse representert med varaordfører Khamshajiny Gunaratnam og statssekretær Kristin Holm Jensen fra Kunnskaps- og integreringsdepartementet. 

 

Alle gjestene fikk møte elevene i kokkeklassene KoS1 og KoS2 og et innblikk i Oslo VO Helsfyr sin meget vellykkede modell for yrkesfaglig utdanning for minoritetsspråklige. Opplæringen er integrert med god språkopplæring gjennom alle de 4 årene opplæringen varer. De voksne deltagerne i disse klassene får svært gode resultater og presterer høyere enn landsgjennomsnittet i alle fag.

Avgangselevene i KoS1 ble feiret og fikk tildelt kompetansebevis av direktør for Utdanningsetaten Astrid Søgnen. KoS2 som er inne i sitt andre år av opplæringen laget og serverte en utsøkt lunsj til rundt 60 gjester. 

Lunsjen var også en viktig markering og til ære for alle de viktige samarbeidspartnerne og viktige beslutningstakerne som har gjort det mulig for Oslo VO Helsfyr å utvikle denne modellen. Dette har vært en lang vei fra første pilotprosjekt med start i 2009 til at vi nå kan tilby ytterlige et utdanningsprogram fra høsten 2018. 

Les mer om disse klassene under fanen videregående opplæring.  

 

Foto: Håkon Høye