Mørketid i Norge

Vintersol-2018

I Nord-Norge er det nesten helt mørkt i flere uker. Sola forsvinner i november eller begynnelsen av desember, men kommer tilbake i januar. Det kalles for mørketiden. Dess nærmere man kommer Nordpolen, dess lenger mørketid er det. Nord i Finnmark varer mørketiden i 2 måneder. På Nordkapp, det nordligste stedet i Norge, begynner mørketiden 20. november. Sola titter opp  over horisonten første gang 22. januar.  Deretter stiger sola høyere og høyere på himmelen for hver dag.  Når sommeren nærmer seg går ikke sola ned i det hele tatt, og det er lyst døgnet rundt. Vi ser sola hele døgnet, men om natta ser man sola mot nord.  Det kaller vi midnattsol.  Ved Nordkapp er sola på himmelen døgnet rundt  fra 12. mai til 1. august. 

 

Dess lenger sør i Nord-Norge man kommer, dess kortere er tida med mørketid om vinteren og midnattsol om sommeren.  Sør i Nordland fylke vil  det til slutt ikke være  mørketid eller midnattsol.  Men i desember vil sola vise seg veldig kort tid, og mørket varer ganske lenge. Her i Oslo  er også dagene kortere, den korteste dagen er 22. Desember, da går sola opp ca kl. 09 og går ned  ca kl. 15.  Sola er oppe bare 6 timer (men det er lyst litt lenger). 

 

Her kan du lese mer om dette fenomenet: Mørketid i Norge.