Norskprøven sommer 2019

Norskprøven 2019

Kandidater kan melde seg opp til norskprøven i perioden 23. - 26. april. Det er kun personer folkeregistrert bosatt i Oslo kommune som kan melde seg opp til norskprøve i Oslo. Vær oppmerksom på at kandidater som ikke er hjemmehørende i Oslo risikerer å bli avmeldt da kommunen kun plikter å tilby prøver til sine egne innbyggere.

Vi minner om at påmeldingen er bindende. Kandidaten er selv ansvarlig for å melde seg opp til rett prøve og nivå. Det er ikke anledning til å bytte eller endre dato/prøvetidspunkt eller sted.

Har du spørsmål, gå inn på Norskproven.no eller logg inn på Min side. Hvis du trenger tilrettelegging av prøven, må du søke prøvestedet ditt om dette senest tre (3) virkedager etter at oppmeldingen til prøven er stengt. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, PP-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging. Ved behov for tilrettelegging av prøven må du ta kontakt med prøvestedet. 

Innkallingsbrev blir sendt til registrert adresse senest to uker før prøvedato.

Det tas forbehold om endringer i prøvetidspunkt.