Markerte oppstart av to nye vgs-klasser

Helsfyrmodellen

De nye deltakerne i de to nye vgs-klassene i byggfag og kokkefag var samlet i auditoriet på Oslo VO Helsfyr for en samfunnsfagtime sammen med lærerne Hanne Torsæter og Kjetil Roppestad. Her fikk både de nye deltakerne og gjester fra UDE og NAV en kort innføring i læringsmetoder og bruken av CLIL (content and language integrated learning) ved Oslo VO Helsfyr. 

 

I tilegg til en markering av oppstarten av de nye vgs-klassene var dette også en del av et heldagsprogram hvor strategi, samarbeid og presentasjon av Helsfyrmodellen stod på programmet. Varaordfører Khamshajiny (Kamzy) Gunaratnam og stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (AP) var også tilstede under samfunnsfagtimen til elevene og fikk et innblikk i CLIL som læringsmetode og Helsfyrmodellen som er utviklet gjennom vgs-klassene ved Oslo VO Helsfyr. 

 

Vi ønsker de nye elevene lykke til med forestående fagopplæring. 

 

Foto: Håkon Høye