Nytt kurs i barne- og ungdomsarbeiderfag

Kurs i Barne- og ungdomsarbeider

Oslo VO Helsfyr har kurs rettet mot ansatte innen barnehager og skoler som ønsker fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

Dette er et kurs for assistenter og praktikanter som jobber i barnehage eller skole og som ønsker å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag. De må ha minimum 5 års arbeidserfaring for å delta på kurset som avsluttes med en teoretisk eksamen. Etter gjenomført kurs kan deltakeren melde seg til fagprøven og ta fagbrev. Oslo VO Helsfyr har flere års erfaring med disse kursene og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært meget positive.

Deltakerne på kurset har ulik bakgrunn og kommer fra mange forskjellige nasjonaliteter. Det de har felles er et ønske om å få en formalisert utdanning innen fagfeltet de har jobbet med i mange år. For flere er språket en utfordring.

På kurset gjennomgås et utvalg av emner fra læreplanen, i tillegg får elevene ekstra trening på oppgaveskriving og tid til diskusjon og refleksjon i grupper. 

Se mer informasjon om kurset her.  

 

Kontakt faglærer Grete Dreyer hvis du er interessert, tlf 90671574

Kurs i barne- og ungdomsarbeiderfag

Oslo VO Helsfyr starter nytt kurs i barne- og ungdomsarbeider for ansatte i barnehager og skoler som øsker fagbrev høsten 2021.

Les mer om tilbudet her.