Nytt smittetilfelle

Korona
  • De aktuelle rundt den smittede personen er satt i karantene til og med 16.10.20. Andre berørte nærkontakter er også satt i karantene.
  • Alle andre kan gå på skolen og jobb som vanlig.
  • Skulle noen få symptomer på korona, som bl.a. hoste, står hals og feber, kan sere sette opp time for testing via selvregistreringsskjema (Oslo Kommune sine nettsider), eventuelt kontakte fastlegen.
  • Vi anbefaler de som er i karantene å ta en test på dag 5-7 etter siste eksponering.
  • Hvis noen blir syke og har behov for vurdering skal man kontakt fastlege. Utenom fastlegens åpningstid kontaktes legevakten. Ved akutt sykdom, ring 113.
  • Hvis situasjonen endrer seg, vil dere få ny informasjon.

Generelle oppfordringer

Alle oppfordres til å følge helsemyndighetens smittevernråd om å holde seg hjemme dersom man er syk, hold avstand, testing ved symptomer og god håndhygiene.

For mer informasjon, se Folkehelseinstituttet sine sider:

Folkehelseinstituttet

For informasjon på flere språk

Folkehelseinstituttet (flere språk). 

 

Her finner du brevet til skolens ansatte og deltakere fra bydelsoverlegen i bydel gamle Oslo.