Samenes nasjonaldag

Samenes flagg

Samene er en folkegruppe som lever i den nordlige delen av Norge, Sverige, Finland og en liten del av Russland. Man regner med at det totalt er ca. 80 000 samer, over 50 000 bor i Norge. Et flertall bor i Finnmark og Troms, men 7 000 bor i Oslo! Det finnes 5 forskjellige samiske språk som er til dels svært forskjellige fra hverandre.

I gamle dager levde samene av reindrift og fiske (sjøsamer). I dag er det bare en liten gruppe som driver med rein. Men man forbinder fortsatt samene med reindrift. 

 

Kilde/illustrajon: Sametinget - nyhetsgrafikk.no