Snart er det høsferie

Høst 2017

Lenge var det mange som levde av å dyrke jorda i Norge.  Om høsten trengte gårdbrukerne hjelp til å høste inn korn og andre ting som de dyrket på åkrene sine. For at barna skulle kunne hjelpe til gav skolen dem fri når potetene skulle graves opp av jorda. Det ble bestemt med en skolelov at det skulle være skolefri i uke 40. Da dro mange barn og ungdom ut på landet for å hjelpe gårdbrukerne med å ta opp poteter fra jorda.

I dag er det nesten ingen som bruker høstferien til dette arbeidet. I dag blir potetene plukket med maskiner. Men fortsatt er høstferien i uke 40, og det er en fin uke å dra på tur i høstværet før det blir for mørkt og kaldt. Da har trærne begynt å få sine høstfarger, og en tur i skogen og i parker blir en vakker opplevelse. 

God høstferie!

 
Foto: Erling Haakstad