Statsråd og ordfører besøkte IKEA-klassen

IKEA - besøk

Spennende samarbeid

Deltakerne i IKEA-klassen har siden nyttår fått intensiv norskopplæring ved Oslo VO Helsfyr og er nå i full gang med prasksisopplæring på IKEA. Som et svar på regjeringens føringer om å etablere raskere løsninger for å få flyktninger og innvandrere med kompetanse ut i jobb, har NAV Alna sammen med IKEA og Oslo voksenopplæring Helsfyr laget et unikt opplæringsprogram. «Hurtigspor på IKEA» er et prosjekt i Delprogram sysselsetting, Groruddalssatsingen 2017-2026.

Målgruppen for opplæringsprogrammet er nyankomne flyktninger og innvandrere med «Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnsfag i til sammen 600 timer» (Jf. Introduksjonsloven § 17).

 

Besøk av statsråd og ordfører 

Tirsdag 16. mai kom Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og ordfører Marianne Borgen på besøk til IKEA Furuset. De fikk en kort innføring i kurset og det unike samarbeidet som er grunnlaget for dette tilbudet. I tillegg til å møte deltakere på kurset fikk både statsråden og ordføreren snakke med representanter fra alle samarbeidspartnerne. Gjestene var imponert over tilbudet og deltakerne de møtte. Noen har kun vært her i noen måneder før de startet på kurset. Både statsråden og ordføreren var enig i at dette opplæringstilbudet, hvor deltakerne får språkkunnskaper og arbeidserfaring samtidig, er god integrering. 


Bedre rustet til norsk arbeidsliv 

14 nyankomne flyktninger og innvandrere deltar i dette opplæringsprogramet som skal få dem raskere ut i jobb. Etter fire måneders intensiv norskundervisning i klasserommet på Oslo VO Helsfyr starter de nå opplæringen på IKEA Furuset. Her vil deltakerne få opplæring på lik linje med andre nyansatte. Tre dager i uken skal deltakerne få innføring i, og etter hvert jobbe med, relevante arbeidsoppgaver, samtidig som det er lagt til rette for språktrening på IKEA. De resterende to dagene i uken er deltakerne på skolen, hvor de får trene på de språklige utfordringene som møter dem på IKEA og drøfte ukjente sider ved norsk arbeidsliv. Opplæringen, som varer ut året, vil bestå av klasseromsundervisning, digitalt og på arbeidsplassen. Oslo voksenopplæring Helsfyr har en samarbeidsavtale med Kompetanse Norge om bruk av digitale verktøy for maksimalt læringsutbytte av språk- og arbeidspraksis.  

 

Foto: Håkon Høye