Tømrerklassen på ekskursjon i skogen

Tomrerekskursjon-2019

Tømrerklassen ved Oslo voksenopplæring Helsfyr kombinerte økologiekskursjon og tømrerekskursjon til Siggerud i Ski. I fjor lagde deltakerne i klassen 3 store gapahuker som ble demontert og fraktet gjennom granskogen og opp på en fjelltopp med furuskog. Selve transporten gjennom skogen ble gjort av en gruppe pappaer fra Siggerud på dugnad like før ferien.

Nå ble byggene ferdigstilt av de kommende tømrerne med hjørnekasser og belistning. Etter jobben var gjennomført ble det kos rundt bålet. Deltakerne fyrte opp bålpanna og fikk seg varm lunsj ute i det fine været. Etter lunsj ble det faglig påfyll og tur i skogen der de samlet inn småkryp, tok bilder og plasserte planter og dyr i næringskjeder og næringsnett.

Vi hadde en kjemefintur i skogen, sier lærer Ben Ivar Engebretsen. 

 

Foto: Ben Ivar Engebretsen

 

Siste finpuss på gapahukene

Kos rundt bålpanna

Kos rundt bålpanna