Velkommen til skolestart

Mer utdanning

Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår ved Oslo voksenopplæring Helsfyr. Skolestart for alle ordinære kurs er mandag 19. august. Norskkurs på kveld begynner tirsdag 20. august. 

PS! Se tilsendt digitalt brev og sms med informasjon om tid, lærer og klasserom. Det er viktig at du møter første skoledag slik at du ikke mister plassen din. Ta med tilsendt timeplan når du møter på skolen. Kontakt skolen hvis du lurer på noe eller hvis du har svært god grunn til ikke å møte første skoledag.

mvh
Torunn Thomassen
rektor

Oppmøte første skoledag

Se tilsendt digitalt brev og sms for informasjon om oppmøte første skoledag. 
Har du spørsmål kan resepsjonen og deltakerkontoret kontaktes på
tlf 23 46 77 00.