Vi får ny e-post og postadresse

Ny postadresse

Fra og med 25. september 2018 får Oslo voksenopplæring Helsfyr ny e-postadresse og ny postadresse: 

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten 
Oslo voksenopplæring Helsfyr 
Postboks 6127 Etterstad 
0602 Oslo

 

Hvis du skal kontakte skolen per e-post eller per post, må du benytte de nye adressene.