Vi ønsker vår nye kokkeklasse velkommen

1KOS4

Torsdag 27.8 hadde vi velkomstmøte for ny VGS-klasse med 18 deltakere som skal i gang med et 4-årig løp mot fagbrev som ernæringskokk. Alle lærlingene skal få lærested på sykehuskjøkken på Ullevål Universitetssykehus. Oslo VO Helsfyr samarbeider med NAV om dette spesialtilpassede 4-årige løpet for voksne minoritetsspråklige. De skal gjennom ordinære læreplaner i alle fag, ta eksamen og samtidig lære norsk skriftlig og muntlig, og alle de andre grunnleggende ferdighetene. Dette er 4. kokkeklasse ved Helsfyr, og første klassen til ernæringskokk.

Oslo VO Helsfyr har dette skoleåret i tillegg 2 klasser med kokkefag, 2 klasser med barne- og ungdomsarbeiderfag og 1 med tømrerfag.

At voksne mennesker fra ulike land får denne utdanningen har stor betydning for dem selv, familiene og samfunnet rundt. De har kraft og potensiale i seg, erfaringer i livet som kommer godt med i utdanningen til stolte dyktige fagarbeidere, som Oslo trenger!

Stemningen i auditoriet var både spent og høytidelig, med taler fra rektor, prosjektleder fra NAV og ikke minst varaordfører Kamzay Gunaratnam, som ga deltakerne inspirerende ord med på veien.

Lykke til med utdanningen - Oslo trenger flere kokker og særlige ernæringskokker!

Les også Kamzy Gunaratnam sitt innlegg

Trykk på bildet:

Capture.jpg

Varaordfører Kamzy Gunaratnam taler inspirerende ord til deltakerne

Varaordfører Kamzy Gunaratnam forteller de nye spente deltakerne om hvor viktige de er for Oslo, og at veien videre blir tøff men alt er mulig om du bare vil!

Varaordfører Kamzy Gunaratnam.

Det ble også sagt fine ord fra prosjektleder Trude Dahl og skolens rektor Torunn Thomassen.

Prosjekteleder Trude Dahl fra NAV.
Rektor Torunn Thomassen.
Foto: Kent Pham

Spent deltaker

En ny og spent deltaker Nargez P. Fathallah forteller;

"Jeg gleder meg! Første skoledag var hyggelig, å bli kjent med medelever og lærere. Jeg tror det blir fire bra år, at utplasseringen er på et sykehus gjør at det er meningsfullt arbeid"