Elevrådet

Elevrådsstyret 2017

Bli med og vær aktiv for et godt skolemiljø. Trivsel er bra for læring! 

Har dere valgt elevrådsrepresentanter i klassene? 

Helt siden høsten 2013 har vi hatt et elevråd her på Oslo VO Helsfyr. Det er bestemt ved lov at alle skoler i landet vårt skal ha et elevråd. Det er viktig at elever er med på å bestemme over sin skolehverdag. Sånn skal det være i et demokratisk samfunn. 

I januar valgte elevrådet nytt styre (se faktaboks til høyre). Alle kan snakke med styrerepresentantene når det er noe de vil ta opp, men det beste er å velge elevrådsrepresentanter i klassene. De møter og representerer klassen sin en gang i måneden og tar opp saker klassen har diskutert i "klassens time". 

Bli med og vær aktiv for et godt skolemiljø. Trivsel er bra for læring! 


Foto: Håkon Høye