Elevrådet

Elevrådsstyret 2017

Bli med og vær aktiv for et godt skolemiljø. Trivsel er bra for læring! 

Har dere valgt elevrådsrepresentanter i klassene? 

Helt siden høsten 2013 har vi hatt et elevråd her på Oslo VO Helsfyr. Det er bestemt ved lov at alle skoler i landet vårt skal ha et elevråd. Det er viktig at elever er med på å bestemme over sin skolehverdag. Sånn skal det være i et demokratisk samfunn. 

Mandag 25. september starter vi opp med elevråd igjen. 
Før den datoen, håper vi at mange klasser velger sine representanter. 
Var du med forrige skoleår, kan du selvsagt velges på nytt. Elevrådsrepresentantene
møtes ca. en gang i måneden. De har med saker som har vært diskutert i «klassens time». 
Clara Serrano fra styret fortsetter, men vi skal velge to nye styremedlemmer. 


Bli med og vær aktiv for et godt skolemiljø. Trivsel er bra for læring! 


Foto: Håkon Høye