Elevrådet

Elevraad-2020

Bli med og vær aktiv for et godt skolemiljø. Trivsel er bra for læring! 

Har dere valgt elevrådsrepresentanter i klassene? 

Helt siden høsten 2013 har vi hatt et elevråd her på Oslo VO Helsfyr. Det er bestemt ved lov at alle skoler i landet vårt skal ha et elevråd. Det er viktig at elever er med på å bestemme over sin skolehverdag. Sånn skal det være i et demokratisk samfunn.

Bli med og vær aktiv for et godt skolemiljø. Trivsel er bra for læring! 


Foto: Håkon Høye

Elevrådsstyret skoleåret 2020-2021

Det er ikke valgt elevrådsstyre for skoleåret 2020-2021 pga den pågående situasjonen med Covid-19. 

Informasjon om nytt styre vil komme så fort skolen vender tilbake til normal drift hvor elevrådsmøter kan arrangeres igjen. 

Elevrådsmøter - kalender

Elevrådet har for tiden  ikke møter pga Covid-19 . 

  • Ingen planlagte møter. 

Møtene holdes i Auditoriet mellom kl. 11.30 og 12.30 hvis ikke annet er annonsert. 
Kontakt Andre på biblioteket for mer informasjon. 

Innkallinger og referater

Dere finner innkallinger og referater fra elevrådsmøter ved å bruke lenken under (innlogging). 

Logg inn - innkallinger og referater. 

Elevombud - kjenn dine rettigheter

Kjenn dine rettigheter som deltaker. 

Se siden til elevombudet for mer informasjon. 

 

Elevombudet