Elevrådet

Elevraad-2020

Bli med og vær aktiv for et godt skolemiljø. Trivsel er bra for læring! 

Har dere valgt elevrådsrepresentanter i klassene? 

Helt siden høsten 2013 har vi hatt et elevråd her på Oslo VO Helsfyr. Det er bestemt ved lov at alle skoler i landet vårt skal ha et elevråd. Det er viktig at elever er med på å bestemme over sin skolehverdag. Sånn skal det være i et demokratisk samfunn.

Bli med og vær aktiv for et godt skolemiljø. Trivsel er bra for læring! 


Foto: Håkon Høye

Elevombudet - kjenn dine rettigheter

Elevrådsstyret skoleåret 2019-2020

Styret i elevrådet for skoleåret 2019-2020 består av fire deltakere. 

  • Mahrukh Ahmed - BoU 4
  • Hassan Yahya Mohammed Yacob - N21G
  • Ahmad Ismael Hodeeb - N22C

Nytt elevrådsstyre for skoleåret 2019-2020 ble valgt på møtet 18. september. 

 

Ta kontakt med styret hvis du ønsker å ta opp saker i elevrådet. 

 

Du kan også legge forslag i elevrådsstyrets postkasse i 1. etg ved siden av plakattavla. 

Elevrådsmøter - kalender

Her er elevrådets møtedatoer for vinter/vår 2020. 

  • Mandag 20. januar 
  • Fredag 14. februar 
  • Mandag 16. mars
  • Fredag 24. april 
  • Mandag 18. mai 
  • Mandag 15. juni

Møtene holdes i Auditoriet mellom kl. 11.30 og 12.30 hvis ikke annet er annonsert. 
Kontakt Anne på biblioteket eller styret for mer informasjon. 

Innkallinger og referater

Dere finner innkallinger og referater fra elevrådsmøter ved å bruke lenken under (innlogging). 

Logg inn - innkallinger og referater. 

Elevombud

Kjenn dine rettigheter som deltaker. 

Se siden til elevombudet for mer informasjon. 

 

Elevombudet