Elevrådet

Elevrådsstyret 2018

Bli med og vær aktiv for et godt skolemiljø. Trivsel er bra for læring! 

Har dere valgt elevrådsrepresentanter i klassene? 

Helt siden høsten 2013 har vi hatt et elevråd her på Oslo VO Helsfyr. Det er bestemt ved lov at alle skoler i landet vårt skal ha et elevråd. Det er viktig at elever er med på å bestemme over sin skolehverdag. Sånn skal det være i et demokratisk samfunn.

Bli med og vær aktiv for et godt skolemiljø. Trivsel er bra for læring! 


Foto: Håkon Høye

Elevrådsstyret skoleåret 2018-2019

Styret i elevrådet for skoleåret 2018-19 består av fire deltakere. 

  • Hassan Jarmoush Al-Abdallah - M2A
  • Josephine Granlien - KoS2 
  • Sara Al-Shummari - M4B 
  • Ali Khalifa - M4B 

 

Ta kontakt med styret hvis du ønsker å ta opp saker i elevrådet. 

Elevrådsmøter - kalender

Her er elevrådets møtedatoer for vinter/vår 2019. 

  • Mandag 28. januar
  • Onsdag 13. februar
  • Mandag 18. mars 
  • Onsdag 10. april 
  • Mandag 13. mai 
  • Onsdag 12. juni

 

Alle møtene holdes i Auditoriet mellom kl 11.00 og 12.00. 
Kontakt Anne på biblioteket eller styret for mer informasjon. 

 

 

 

Innkallinger og referater

Dere finner innkallinger og referater fra elevrådsmøter i elevrådets eget område i Portalen. 

Bruk lenken under for å få tilgang til rommet. 

 

Logg inn - innkallinger og referater.