Intro med språkpraksis

Elevene har 18 timer undervisning i klassen og blir fulgt opp på språkpraksis ute på arbeidsplassen. Kursene er flere spor og nivåer; kombi 1, kombi 2 og kombi 3 (se oversikt i faktaboks). Når elevene er ferdig på dette kurset, kan de fortsette i norsk med arbeidspraksis (NAP) hvor de får to dager undervisning i klassen og tre dager arbeidspraksis i bedrift.

Beskrivelse av kombiløpet og "din vei" til målet om arbeid

På vei mot A1- nivå:

Da er du på nybegynner nivå og har 30 undervisningstimer i uken. 20 timer går du i en vanlig norskklasse sammen med andre elever som ikke er i introduksjonsprogrammet. I tillegg har du ti timer (to timer per dag), med undervisning i tema som er viktige for deg å vite noe om når du bor i Norge.

 

Norsk med språkpraksis:

"Kombi 1"- spor 1: På vei mot MA20/21 SA20/21

Nå er du på basisnivå og klar for å begynne i en klasse om både har undervisning i klassen og språkpraksis. Da går du tre dager i uken på skolen og får norskundervisning, og de to andre dagene er du i språkpraksis på et arbeidssted. Læreren din vil følge deg opp og besøke deg på språkpraksisplassene; det er viktig at du er et sted hvor du får snakke mye norsk.

 

"Kombi 2" - spor 2: På vei mot MA20/21 SA20/21

Nå er du på basisnivå og klar for å begynne i en klasse om både har undervisning i klassen og språkpraksis. Da går du tre dager i uken på skolen og får norskundervisning, og de to andre dagene er du i språkpraksis på et arbeidssted. Læreren din vil følge deg opp og besøke deg på språkpraksisplassene; det er viktig at du er et sted hvor du får snakke mye norsk.

 

"Kombi 3": På vei mot MA21/22 SA21/22

Du er fremdeles på basisnivået, men nærmer deg nivået for en selvstendig bruker. Du følger samme opplegget som beskrevet under "kombi 1 og 2".

 

Norsk med arbeidspraksis:

"NAP": På vei mot MB10/ SB10

Nå er du på slutten av introduksjonsprogrammet ditt og klar for arbeidspraksis. Da er du mindre tid på skolen og mer ute i praksis på en arbeidsplass hvor du skal lære arbeidet der. Læreren vil fremdeles hjelpe deg og besøke deg. Er du heldig så resulterer arbeidspraksisen i en jobb.

Modell for kombiløp

 

Kombiløp 2019