Hovedseksjon

Betale for opplæring

Undervisning

Oslo VO Helsfyr tilbyr norskkurs på ditt nivå. Vi tilbyr alt fra alfabetiseringskurs kurs til kurs for deltakere med høyskolebakgrunn. Skolen tilbyr kurs av ulik lengde og varighet på dagtid og kveld.

Se kursoversikten i faktabokssen til høyre for en oversikt.

Du kan også kontakte skolen for mer informasjon om tilbudet.

Betale for opplæring

Oslo Voksenopplæring tilbyr kurs i norsk på alle nivå også for deltakere som betaler for kursene selv. Kursene følger Læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere. 

Se Oslo VO Servicesenteret for nærmere informasjon om priser, kursperioder og tilbud. Introduksjonsloven med forskrifter bestemmer hvilke innvandrere som må betale for opplæringen.