Norsk med arbeidspraksis (NAP)

NAP-kurs

Dette er et opplæringstilbud for de som er på A2 muntlig nivå og som ønsker å komme ut i jobb. Her er det fokus på arbeidstrening med 3 dager praksis og to dager klasseromsundervisning. Deltakerne får systematisk, arbeidsrettet norskundervisning med mål om å bestå den obligatoriske avsluttende norskprøven.

Lærer følger opp deltakerne på praksisplassene og deltakerne bringer sine egne erfaringer fra arbeidssituasjonen tilbake til klasseromsundervisningen. En slik kombinasjon av norskkurs og praktisk tilnærming til norsk arbeidsliv har vist seg å være fordelaktig for norskinnlæringen hos voksne innvandrere og kan knytte deltakeren raskere til arbeidslivet.

Deltakere kan søke om stønad fra NAV for de dagene de er i praksis.