Hovedseksjon

Norsk med arbeidspraksis (NAP)

NAP-kurs

Dette er et opplæringstilbud for de som er på A2 muntlig nivå og som ønsker å komme ut i jobb. Her er det fokus på arbeidstrening med 3 dager praksis og to dager klasseromsundervisning. Deltakerne får systematisk, arbeidsrettet norskundervisning med mål om å bestå den obligatoriske avsluttende norskprøven.

Lærer følger opp deltakerne på praksisplassene og deltakerne bringer sine egne erfaringer fra arbeidssituasjonen tilbake til klasseromsundervisningen. En slik kombinasjon av norskkurs og praktisk tilnærming til norsk arbeidsliv har vist seg å være fordelaktig for norskinnlæringen hos voksne innvandrere og kan knytte deltakeren raskere til arbeidslivet.

Deltakere kan søke om stønad fra NAV for de dagene de er i praksis.

NAP-kurs på Oslo VO Helsfyr

NAP-kursene har undervisning på skolen to dager i uka, 12 timer og tre dager arbeidspraksis i bedrift. Lærer følger eleven opp på arbeidsplassen og hjelper til med å finne arbeidspraksisplass. Kurset er for elever som er ferdig med "kombi 3" og klare for arbeidspraksis i bedrift. Målet er oppnådd B1-nivå og jobb.

Disse kursene er egnet for deltakere i ulike bydelsprogramer: Intro, KVP, NY Sjanse mm.  
Ta kontakt med skolen hvis du vil vite mer om disse kursene og hvem de egner seg for.

 

Kontaktinformasjon

Deltakerkontoret
Tlf: 23 46 77 00  
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Vi søker språkpraksisbedrifter

Er din bedrift interessert i å ta ett samfunnsansvar knyttet til integrering?

Voksenopplæringen og NAV vil gjerne komme i kontakt med dere. Sammen finner vi ut hva vi kan tilby og hva dere kan bidra med. 

Les mer i brosjyren under. 

 

Språkpraksis