Salg og service

Salg og service 2016

Salg og service kombinerer praktisk rettet norskopplæring med praksis og opplæring i butikkfag. Elevene får tett oppfølging i hele kursperioden som er satt sammen av tre moduler over 20 uker. Modul 1 består i hovedsak av teori mens utplassering i butikk er hovedfokus i modul 2 og 3. Kurset avsluttes med norskprøven og en praksisprøve.

Kurset har faste samarbeidpartnere (butikker) hvor deltakerne har praksis. I tillegg til et tett samarbeid med NAV har deltakerne oppfølging av skolen/kursleder (lærer) i hele kursperioden. 

"Salg og Service" er i skoleåret 2018/2019 lagt under det nye yrkesrettede tilbudet hurtigspor. Du kan lese mer om disse kursene under arbeidsretting. 

Kontakt skolen for mer informasjon.

Målsetning

Kurset har 3 hovedmål:

1) Bestå norskprøve nivå A2/B1.

2) Bestå praksisprøven.

3) Jobb.

 

Ved avsluttet kurs vil deltakerne få et kursbevis med en kort oversikt over læreplan og hva deltakeren har lært. 


Kurset er et samarbeid mellom Oslo VO Helsfyr, NAV og ulike aktører innen bl.a. butikkfaget.