Salg og service

Salg og service 2016

Salg og service kombinerer praktisk rettet norskopplæring med praksis og opplæring i butikkfag. Elevene får tett oppfølging i hele kursperioden som er satt sammen av tre moduler over 20 uker. Modul 1 består i hovedsak av teori mens utplassering i butikk er hovedfokus i modul 2 og 3. Kurset avsluttes med norskprøven og en praksisprøve.

Kurset har faste samarbeidpartnere (butikker) hvor deltakerne har praksis. I tillegg til et tett samarbeid med NAV har deltakerne oppfølging av skolen/kursleder (lærer) i hele kursperioden.

Nytt kurs i "Salg og Service" starter i januar 2018. Kontakt skolen for mer informasjon.

Klikk her for brosjyre.