Helsefagarbeider

Innenfor satsingen "Krafttak for norskopplæring" startet i 2009 Oslo VO Helsfyr (da Oslo VO Smedstua) et eget utdanningsløp på for voksne minoritetsspråklige hvor fagopplæring og språkopplæring foregår parallelt. Dette undervisningstilbudet er rettet mot elever som i utgangspunktet har for svake norskkunnskaper til å følge eksisterende tilbud på videregående skole.

Siden 2009 har Oslo VO Helsfyr utviklet denne modellen ved hjelp av statlige prosjektmidler fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. I klassen med helsefagarbeidere som startet høsten 2009 har de første elevene tatt sine fagbrev og fått fast jobb.

Fagopplæring med språkstøtte

Denne modellen er basert på et utdanningsløp nært integrert med praksis hvor elevene får språk- og læringsstøtte i fagopplæringen for å sikre at de lærer både språk og fag bedre. Elevene er lærlinger allerede i det første året av opplæringen. Praksis understøtter språklæring og gir en praktisk vinkling inn i programfagene. Målet er fagbrev. 

Vi har ikke noe tilbud i dette faget inneværende skoleår. 

 

Helsefagarbeider

 

 

Helsefagarbeider