Hvordan søke yrkesfaglig vgs

Ta kontakt med NAV-kontor i din bydel.

Søkere må være anbefalt av sin saksbehandler ved sitt lokale NAV-kontor. Søkere fra følgende bydeler blir prioritert: Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand. 

På Oslo VO Servicesenteret blir aktuelle søkere testet i norsk, matematikk og engelsk. Basert på testingen blir aktuelle søkere invitert til intervju med NAV og Oslo VO Helsfyr. 

Testresultater, intervjuer og egnethet til både utdanningsløpet av yrket avgjør om søker får plass. 

De 18 som får plass i hver klasse får tilsendt tilbud om skoleplass.