Hovedseksjon

Om videregående opplæring

Videregående opplæring bygger på grunnskoleopplæringen. Fullført videregående opplæring gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse.
Les mer om studiekompetanse og "23/5-regelen" på Samorda opptak og  om yrkeskompetanse på vilbli. 

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Retten til videregående opplæring for voksne, «voksenrett», ut fra opplæringsloven, gjelder søkere som oppfyller disse tre kravene:

  • Er 25 år (fyller 25 i søknadsåret) eller eldre
  • Har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring
  • Har ikke fullført videregående skole som gir yrkes- eller studiekompetanse i Norge. (Det betyr at personer med videregående utdanning fra andre land som IKKE blir godkjent i Norge kan ha rett til videregående opplæring.)

Søkere som ikke har rett kan også søke, og kan få opptak hvis det er ledige plasser på den opplæringen de har søkt på.

Søkere må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Har du ikke rett til videregående?
Oslo kommune ønsker å komme i kontakt med permitterte og arbeidsledige som ikke har opplæringsrett, men som ønsker å fullføre og bestå videregående opplæring. Les mer her .

Videregående opplæring i Oslo VO

Ordinær videregående opplæring i Oslo er på Oslo VO Sinsen og på Oslo VO Rosenhof. 
Du finner mer informasjon om videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsens sider. Der finner du også Oslo VO Sinsens kurskatalog.
Mer om videregående på Rosenhof finner du her.
Oslo VO Helsfyr har også noen yrkesfaglige løp i regi av NAV og Utdanningsetaten, med innsøkning via NAV.

For å få plass på videregående opplæring i Oslo, må du være bosatt i kommunen. Oslo-adressen må være registrert i folkeregisteret. Vi anbefaler alle søkere å melde adresseendring til Posten, i tillegg til Folkeregisteret.

Alle voksne som er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet i studiekompetanse og den teoretiske delen av yrkesopplæringen. Men merk at elever som trenger læreplass selv må skaffe læreplassen.