Hovedseksjon

Slik søker du på videregående i Oslo VO

I januar 2023 inviterer vi til en rekke digitale informasjonsmøter for deg som vil søke videregående. Mer info og påmelding her!

Her er søknadsskjema for fag for studiekompetanse og for yrkesfag for voksne i Oslo.
Søknadsfrister:  1. februar (hovedinntak) og 1. oktober.

Se informasjonsvideo om å søke videregående for voksne.

Søkere som har postadresser i andre kommuner enn Oslo, får ikke logget inn i søknadsskjema. Dette er fordi skjemaet sjekker postadressen i folkeregisteret når du logger inn med MinID, og ikke bostedsadressen. Dette rammer søkere som både har postkasse i en annen kommune, og f.eks. søkere som har verger bosatt i en annen kommune. Kontakt Servicesenteret om dette gjelder for deg.

Det er dessverre problemer med utkast-funksjonen for søknadsskjema. Vi ber deg derfor fylle ut hele søknadsskjemaet og sende det inn, uten å lagre underveis og gå ut av skjemaet. Det er ikke mulig å hente opp igjen søknadsskjema som er lagret som utkast.

Søknadsskjemaet

For å fylle ut søknad, må du logge inn med BankID eller MinID.
Du vil bli bedt om å laste dokumentasjon på tidligere skolegang, og noen søkere kan også bli bedt om å laste opp norskprøvebevis. Søknaden registreres som mottatt fra den datoen alle obligatoriske vedlegg er mottatt av Oslo VO, og denne datoen regnes som søknadsdato.

Veiledning

Har du spørsmål knyttet til søknaden? Ring oss gjerne eller kom på drop-in mandag kl. 12-18 på Servicesenteret.

Er du usikker på hva du ønsker å søke, kan du booke time med karriereveileder på Karriere Oslo her.

Søknadsfrister

Du kan sende inn søknad hele året, men Oslo VO forholder seg til to søknadsfrister:

1.februar for oppstart i august (hovedoppstart)
1. oktober for eventuell oppstart i januar (oppstart i noen få fag)

Har du søkt og vil forandre noe på søknaden din?

Ikke lag en ny søknad, men ring Oslo VO Servicesenter (23 47 00 00) og fortell hva du vil endre på.

Ettersende dokumentasjon

Hvis du skal ettersende dokumentasjon, skriver du hvem du er, og sender det til:

Oslo Kommune, Utdanningsetaten,
Oslo Voksenopplæring Servicesenter,
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Merk konvolutten med "Ettersendt dokumentasjon til søknad om videregående opplæring for voksne".

Svar på søknaden

Hvis du har søkt innen fristen 1. februar, får du svar innen 1. juli.
Hvis du har søkt innen fristen 1.oktober, får du svar innen 15. desember.
Hvis du ikke fått svar innen disse fristene, ber vi deg kontakte skolen, ikke Oslo VO Servicesenter.