Hovedseksjon

Lover og regler om norsk og samfunnskunnskap

På denne siden har Oslo VO samlet artikler om mange av reglene for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i introduksjonsloven, og om kravene til norsk og til samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Se også de andre artiklene under "Norskkurs" og "Samfunnskunnskap". 

Reglene som beskrives finner du i introduksjonsloven, utlendingsloven og statsborgerloven med forskrifter. Se lovdata.no.

Beskrivelsene i disse artiklene er forenklet. Ved endringer i regelverket er det ikke alltid mulig å oppdatere disse artiklene med en gang. Ved tvil er det selvfølgelig teksten i lov og forskrift som gjelder.

Vi gjør spesielt oppmerksom på

  • nye regler for krav til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent opphold og statsborgerskap fra 2017, og  at  flere sett regler for fritak fra plikten til opplæring gjelder fra 2016 for introduksjonsloven. 
  • at det er varslet  endringer i reglene for permanent opphold og statsborgerskap i 2021/2022
  • Ny lov fra 2021, integreringsloven 

 

INTEGRERINGSLOVEN, NY LOV FRA 2021 OM NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP OG INTRODUKSJONSPROGRAM FOR VOKSNE INNVANDRERE

Se egen artikkel om loven her.
Du finner integreringsloven på lovdata her. Forskrift til integreringsloven her.

Introduksjonsloven vil fortsatt gjelde for dem som har fått første oppholdstillatelse som har gitt rett og plikt, eller plikt
• mellom 1.9.2005 og 31.12.2020
og
• som har kommet til Norge før 01.01.2021.

Det kommer ikke alltid klart frem i dokumenter og omtale av den nye integreringsloven at introduksjonsloven fortsatt vil gjelde for noen. Man kan altså ikke velge hvilken lov man vil høre inn under. Er du i tvil om hvilken lov som gjelder for deg, kan du kontakte voksenopplæringen i kommunen der du bor.