Hovedseksjon

Slik søker du norskkurs

Bestill videotime via WhatsApp her

Bestill time med oppmøte på Servicesenteret her.

Er du NAV-ansatt, følg NAV sin internrutine for timebestilling.

 

Åpningstider og rutiner 

Tirsdag, onsdag og torsdag er bare for søkere med timeavtale.
Drop-in:  søkere kan vanligvis komme uten avtale for å søke kurs på mandager (12-18). Du må regne med å vente litt, kanskje ute. Drop-in kan stenge på kort varsel, sjekk første side på denne nettsiden.

Dokumentasjon

Oslo VO trenger følgende dokumentasjon fra søkere:

  • Dokumentasjon på oppholdstillatelsen:
    pass/oppholdskort/registreringsbevis eller brev fra politiet/UDI
  • Legitimasjon med bilde
  • DUF-nummer eller fødselsnummer
  • Eventuell dokumentasjon fra tidligere norskkurs
  • Søkere med rett til gratis kurs: Hvis du nettopp har flyttet til Oslo, tar du med bostedsattest fra Folkeregisteret.


Inntakssamtale og norsktest

De fleste inntakssamtalene er på telefon/WhatsApp, noen er på Servicesenteret. Du blir registrert som søker og har en samtale med en inntakskonsulent. De fleste tar også en norsktest på Servicesenteret. Testen hjelper voksenopplæringen å finne riktig kurs for deg. 

Kursperioder og priser

Oversikt over kursperioder, og over priser for deg som betaler for kurs, finner du i en egen brosjyre i "boksen" på denne siden.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrister. Det starter nye kurs 5-6 ganger i året. Du bør søke i god tid før du ønsker å starte på kurs. De som kan få gratis kurs, har tidsfrister og bør søke kurs så fort som mulig.

Les mer om kurstilbudet i norsk.

Kurs i samfunnskunnskap

Introduksjonsloven: De som har rett og plikt til å gjennomføre 300/600 timer i norsk og i samfunnskunnskap eller har plikt til 300 timer opplæring for å kunne søke permanent oppholdstillatelse, må ta et 50 timers kurs i samfunnskunnskap som en del av de 300/600 timene.
Integreringsloven: På samme måte skal personer omfattet av integreringsloven ta kurs i samfunnskunnskap. Her gjelder to regler:
50 timer kurs i samfunnskunnskap:
• Personer som omfattes av integreringsloven og som får første oppholdstillatelse før 1. januar 2022
75 timer kurs i samfunnskunnskap:
• Personer som får første oppholdstillatelse etter 31. desember 2021 (dvs. fra 2022)
• Personer som søker om oppholdstillatelse fra utlandet og får innvilget oppholdstillatelse før 1. januar 2022, men som kommer til Norge i 2022 eller senere

Se også Fritak. 

Les mer om oppmelding til kurs i samfunnskunnskap.