Hovedseksjon

Arbeidsretting

Å lykkes i norsk arbeidsliv krever språk og det krever kunnskap om arbeidslivet. Med god CLIL-metodikk jobber vi systematisk med å oppøve språklig kompetanse med vektlegging av språklige ferdigheter og innhold hentet fra arbeidslivsdomenet i læreplanen. Temaer er nettverk og nettverksbygging, kompetansekrav, motivasjon og engasjement, regelverk, søknadsskriving, CV-skriving, intervjuer, presentasjoner mm. 

Vi har flere klasser som er rettet mot bestemte yrkesmål: 

Arbeidsrettet opplæring

På Kompetanse Norge sine sider kan du lese mer om arbeidsrettet opplæring. På denne temasiden finner du mye nyttig informasjon som er rettet mot både deltakere og lærere. 

Gå til Kompetanse Norge sine sider.