Arbeidsretting

Å lykkes i norsk arbeidsliv krever språk og det krever kunnskap om arbeidslivet. Med god CLIL-metodikk jobber vi systematisk med å oppøve språklig kompetanse med vektlegging av språklige ferdigheter og innhold hentet fra arbeidslivsdomenet i læreplanen. Temaer er nettverk og nettverksbygging, kompetansekrav, motivasjon og engasjement, regelverk, søknadsskriving, CV-skriving, intervjuer, presentasjoner mm. 

Vi har flere klasser som er rettet mot bestemte yrkesmål: