Hurtigspor

IKEA-klassen

Hurtigspor er et samarbeid med NAV og arbeidsplasser som IKEA, ISS (kantine) og XXL. 

Kurset varer i 1 år, og starter med intensiv norskopplæring på skolen i ca 4 måneder, med forberedelser til utplassering i bedrift. På skolen jobber vi med temaer knyttet til arbeid, og bruker varierte metoder for effektiv språkopplæring.

I neste fase blir det utplassering i arbeidspraksis, halve uken i bedrift, og de andre dagene på skolen for å øve inn språket. Deltakerne får tett oppfølging fra skolen i hele perioden og har en fast mentor i bedriften.

Mot slutten av opplæringen er målet at alle deltakerne skal bestå norskprøve nivå B1, og være forberedt for å søke jobb. De vil også få mulighet til å søke ledige stillinger i bedriften.

Hurtigspor er et samarbeid mellom Oslo VO Helsfyr, NAV og bedriften. Så langt er IKEA, ISS og XXL i gang med Hurtigspor. 


Ny klasse høsten 2019
Inntaket til Hurtigspor IKEA for 2019/20 er avsluttet. 

 

Kontaktinfo: 

Torill Wøhni, inspektør
E-post: torill.wohni@ude.oslo.kommune.no 
Mob: 97 05 27 78