Videregående opplæring

Oslo VO Helsfyr har utviklet et eget utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta videregående opplæring. Opplæringen gis som en kombinasjon av teori og læretid over fire år og er rettet mot elever som mangler kompetanse innen norsk til å følge ordinær videregående opplæring. Læretiden i bedrift vil gradvis øke i løpet av de fire årene opplæringen pågår.

 

All teoriundervisning i fellesfagene foregår på Oslo Voksenopplæring Helsfyr. I tillegg til teori og læretid gis yrkesrettet norskopplæring gjennom hele løpet. Opplæringen skjer i henhold til læreplanene og målet er at lærlingene skal få fullt fagbrev etter 4 år.

Les mer om tilbudet innen helsefagarbeider-, barne- og ungdomsarbeider- og kokk- og servitørfag ved å klikke på de ulike tilbudene i hovedmenyen over.

 

Samarbeidsavtale med NAV

8. januar 2014 signerte Oslo VO Helsfyr en samarbeidsavtale med NAV som sikrer et samarbeid rundt den klassene som allerede er i gang og et videre samarbeid om nye klasser etter samme modell. Avtalen er derfor en viktig milepæl for arbeidet med å tilby gode utdanningsmodeller for minoritetsspråklige arbeidssøkere.

 

Les mer om dette tilbudet i pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med signering av avtalen med NAV.

Opplæringsmodell

 

Modell vgs

Søke videregående skole?

Du finner mer informasjon og søknadsskjema til videregående skole på Oslo VO Servicesenteret sine hjemmesider.

Slik søker du videregående skole.