Videregående opplæring

Oslo VO Helsfyr har utviklet et eget utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta videregående opplæring. Opplæringen gis som en kombinasjon av teori og læretid over fire år og er rettet mot elever som mangler kompetanse innen norsk til å følge ordinær videregående opplæring. Læretiden i bedrift vil gradvis øke i løpet av de fire årene opplæringen pågår.

 

All teoriundervisning i fellesfagene foregår på Oslo Voksenopplæring Helsfyr. I tillegg til teori og læretid gis yrkesrettet norskopplæring gjennom hele løpet. Opplæringen skjer i henhold til læreplanene og målet er at lærlingene skal få fullt fagbrev etter 4 år.

Les mer om tilbudet innen helsefagarbeider-, barne- og ungdomsarbeider- og kokk- og servitørfag ved å klikke på de ulike tilbudene i hovedmenyen over.

 

Samarbeidsavtale med NAV

8. januar 2014 signerte Oslo VO Helsfyr en samarbeidsavtale med NAV som sikrer et samarbeid rundt den klassene som allerede er i gang og et videre samarbeid om nye klasser etter samme modell. Avtalen er derfor en viktig milepæl for arbeidet med å tilby gode utdanningsmodeller for minoritetsspråklige arbeidssøkere.

 

Les mer om dette tilbudet i pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med signering av avtalen med NAV.