Bli deltaker hos oss?

Oslo VO Helsfyr har ikke eget inntakskontor og innsøking/påmelding til kurs skjer via Oslo VO Servicesenteret. Kontakt inntakskontoret på Oslo VO Servicesenter, Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget på Helsfyr.


Dette må du ha med:

Oppholdstillatelse og fødsels- eller DUF-nummer. Ta med pass eller annen legitimasjon med bilde. Husk også oppholdstillatelsen din fra UDI/IMDI.