Informasjon om koronavirus og smittevern

På sidene til Folkehelseinstituttet finnes det oppdatert informasjon om koronaviruset og anbefalinger i forhold til hygiene og smittevern på flere språk. 

Oslo kommune har en egen side med informasjon om virussituasjone. 

 

 

 

 

Kort om Oslo voksenopplæring Helsfyr

  • Åpnet i 2005 (tidligere Oslo VO Smedstua)
  • Flyttet til Helsfyr i 2013
  • Voksenopplæring for minoritetsspråklige
  • Grunnskole for voksne
  • Videregående skole
  • Omtrent 1800 elever og 100 ansatte
  • Profesjonell - inkluderende - engasjerende