Rett til trygt og godt skolemiljø

Skolen har ansvar for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har også ansvar å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. Dette gjelder på skoleveien, skolen, Aktivitetsskolen, leksehjelpsordninger og andre aktiviteter i skolens regi. 

Les mer her.  

Elevers rettigheter

Her kan du også lese om sterkere rettigheter for elever som blir krenket.  

Foto: Håkon Høye

Kort om Oslo voksenopplæring Helsfyr

  • Åpnet i 2005 (tidligere Oslo VO Smedstua)
  • Flyttet til Helsfyr i 2013
  • Voksenopplæring for minoritetsspråklige
  • Grunnskole for voksne
  • Videregående skole
  • Omtrent 1800 elever og 100 ansatte
  • Profesjonell - inkluderende - engasjerende