Hovedseksjon

Generelt om norskopplæring for voksne innvandrere i Oslo

Alle voksne innvandrere i Oslo kan få tilbud om norskopplæring ved Oslo Voksenopplæring. På norskkurset lærer du etter læreplan i norsk og samfunnsfag. 

Vi tilbyr kurs både dagtid og kveldstid. Det er kurs både fysisk på skolen og digitalt. Noen kurs har én digital dag, andre kurs er helt digitale.

Det er egne norskkurs er for deg som er helt nybegynner, og kurs for deg som kan noe norsk fra før. De høyeste kursene er opp til B2-nivå. Det er det du trenger dersom du skal ta høyere utdanning i Norge.

Lærerne i voksenopplæring har egen utdanning for å undervise i norsk til deg som har norsk som andrespråk.

Du må søke om plass på norskkurs via Oslo VO Servicesenter. Der vil du få timeavtale til kartlegging og testing. Du får tilbud om kurs basert på hva du kan fra før av og trenger.

Det er mulig å velge hvilket voksenopplæringssenter du vil gå på. Hvis det kurset du vil ha eller trenger ikke er på det senteret, får du kanskje tilbud et annet sted.

Servicesenteret finner ut om du har rett til gratis norskopplæring, eller om du må betale selv.

Søkere må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge, og ha bostedsadresse i Oslo.

Norskkurs ved Oslo VO Helsfyr