Ledelse og ansatte

 

Skolens ledelse 

   
Stilling Navn Tlf E-post
Rektor Torunn Thomassen 23 46 77 00 torunn.thomassen@ude.oslo.kommune.no
Assist. rektor  Ronny Eggenheim 23 46 77 00 ronny.eggenheim@ude.oslo.kommune.no
Inspektør Iren Vetaas 23 46 77 00 iren.vetaas@ude.oslo.kommune.no
Inspektør Mette-Lise Hagen 23 46 77 00 mette-lise.hagen@ude.oslo.kommune.no
Inspektør Bente Bügelmeyer 23 46 77 00 bente.bugelmeyer@ude.oslo.kommune.no
Inspektør Ivar Borud 23 46 77 00 ivar.borud@ude.oslo.kommune.no
Inspektør Torill Wøhni 23 46 77 00 torill.wohni@ude.oslo.kommune.no
Inspektør Berit Nilsen 23 46 77 00 berit.nilsen@ude.oslo.kommune.no
Seksjons-
leder
Ellen Kristin Hansen Østnes   23 46 77 00  ellen.ostnes@ude.oslo.kommune.no

 

Kontakt resepsjonen hvis du har spørsmål eller vil komme i kontakt med pedagogisk personale eller andre ansatte i skolens administrasjon.