Ledelse og ansatte

Skolens ledelse

 

Stilling

Navn

Epost

Rektor

Torunn Thomassen

Torunn.thomassen@ude.oslo.kommune.no

Assist. Rektor

Ronny Eggenheim

Ronny.eggenheim@ude.oslo.kommune.no

Inspektør

Bente Bügelmeyer

Bente.bugelmeyer@ude.oslo.kommune.no

Inspektør

Ivar Borud

Ivar.borud@ude.oslo.kommune.no

Inspektør

Mette-Lise Hagen

Mette-lise.hagen@ude.oslo.kommune.no

Inspektør

Torill Wøhni

torill.wohni@ude.oslo.kommune.no

Inspektør

Fadhila Renja

Fadhila.renja@ude.oslo.kommune.no

Seksjonsleder

Ellen Kristin Hansen Østnes

Ellen.ostnes@ude.oslo.kommune.no

 

Kontakt resepsjonen hvis du har spørsmål eller vil komme i kontakt med pedagogisk personale eller andre ansatte i skolens administrasjon.