Ledelse og ansatte

 

Skolens ledelse    
Stilling   Navn  Tlf  E-post
Rektor   Torunn Thomassen  23 46 77 00  torunn.thomassen@ude.oslo.kommune.no
Ass. rektor   Ronny Eggenheim  23 46 77 00  ronny.eggenheim@ude.oslo.kommune.no
Inspektør   Iren Vetaas  23 46 77 00  iren.vetaas@ude.oslo.kommune.no
Inspektør   Mette-Lise Hagen  23 46 77 00  mette-lise.hagen@ude.oslo.kommune.no
Inspektør   Bente Bügelmeyer  23 46 77 00  bente.bugelmeyer@ude.oslo.kommune.no
Inspektør   Ivar Borud  23 46 77 00  ivar.borud@ude.oslo.kommune.no
Seksjons-
leder
  Ellen Kristin
  Hansen Østnes
 23 46 77 00  ellen.ostnes@ude.oslo.kommune.no
       
       

Kontakt resepsjonen hvis du har spørsmål eller vil komme i kontakt med pedagogisk personale eller andre ansatte i skolens administrasjon.