Ledelse og ansatte

 

Skolens ledelse    
Stilling   Navn  Tlf  E-post
Rektor   Torunn Thomassen  23 46 77 00  torunn.thomassen@ude.oslo.kommune.no
Ass. rektor   Ronny Eggenheim  92 42 63 33  ronny.eggenheim@ude.oslo.kommune.no
Inspektør   Iren Vetaas  90 74 82 85  iren.vetaas@ude.oslo.kommune.no
Inspektør   Mette-Lise Hagen  48 13 42 06  mette-lise.hagen@ude.oslo.kommune.no
Inspektør   Bente Bügelmeyer  48 11 63 03  bente.bugelmeyer@ude.oslo.kommune.no
Inspektør   Ivar Borud  48 33 11 99  ivar.borud@ude.oslo.kommune.no
Seksjons-
leder
  Ellen Kristin
  Hansen Østnes
 48 11 25 27  ellen.ostnes@ude.oslo.kommune.no
       
       

Kontakt resepsjonen hvis du har spørsmål eller vil komme i kontakt med pedagogisk personale eller andre ansatte i skolens administrasjon.