Hovedseksjon

Kokk og servitør

KoS-klassen

Oslo VO Helsfyr/Utdanningsetaten har utviklet et eget utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta fagbrev i kokk og servitørfag. Undervisningstilbudet følger samme modell som tømrer- og barne- og ungdomsarbeiderutdanningen for minoritetsspråklige. Tilbudet er rettet mot elever som er i stand til å ta en fagutdanning på videregående skole-nivå.

Opplæringen skjer i henhold til læreplanene og målet er at lærlingene skal få fullt fagbrev som kokk eller servitør etter 4 år. 

Fagopplæring med språkstøtte

Modellen er basert på et 4-årig utdanningsløp integrert med opplæring på læreplass over 4 år. Læretiden i bedrift vil gradvis øke i løpet av de fire årene. I tillegg til opplæring i felles- og programfagene på vg1- og vg2-nivå gis det språkstøtte og yrkesrettet norskopplæring både på skolen og i lærebedrift gjennom hele løpet. Undervisning i felles- og programfagene foregår på Helsfyr voksenopplæring og Etterstad videregående skole (se modell).

Deltagerne tegner allerede første undervisningsår lærekontrakt med godkjent lærebedrift. Læretid i lærebedrift øker år for år fra en dag pr. uke første undervisningsår til fire dager siste undervisningsår. De resterende ukedagene følges undervisning på skolen. Dette for å knytte sterke bånd til arbeidslivet gjennom hele utdanningsløpet og skape best mulig vekselvirkning mellom teori og praksis.  

Ny klasse startet høsten 2021. 

Hvordan søke:

Du søker via ditt lokale NAV-kontor - les mer om søkeprosessen her. 

 

Undervisning etter CLIL-prinsipper

Kokk- og servitørutdanningen på Oslo VO Helsfyr er organisert etter CLIL-prinsipper – Content and Language Integrated Learning. CLIL beskriver en metodikk for å integrere språklige og faglige grunnleggende ferdigheter slik at læring skjer selv om det språklige nivået ikke er på anbefalt nivå.

Elevene i denne utdanningen får undervisning etter læreplanene i felles- og programfagene. Elevene får også opplæring i grunnleggende ferdigheter i norsk rettet mot faget. Norskopplæringen går hånd i hånd både med teori og praksis. Dette betyr at norsklærerne støtter elevenes læringsprosess både når de er på skolekjøkkenet og når de er på læreplassen. De gode karakterene som våre elever i videregående opplæring får viser at elevene har godt læringsutbytte i fagene og bekrefter dermed resultater fra CLIL-forskningen.

Samarbeidsmodell Oslo, fagutdanning for voksne

Utdanningsløpet er organisert som et prosjekt mellom NAV Tiltak og Utdanningsetaten i Oslo kalt "Samarbeidsmodell Oslo, fagutdanning for voksne". Samarbeidsavtalen sikrer samhandling og finansiering av klassene.

Verdens Beste LAM

Kokkeklassen KoS2 har i samarbeid med Oslo VO Helsfyr og lærestedene gitt ut kokeboken Verdens Beste LAM. Boken kom ut i oktober 2018 og har fått meget god mottagelse. Det var fullt hus på lanseringen på Kampen Bistro. 

I tillegg til å være en fullverdig kokebok er dette en bok som også setter god integrering, fagopplæring, bærekraftig lokal matproduksjon og dyrevelferd i fokus. 

Boken kan bestilles på nett eller kjøpes i din lokale bokhandel. 

 

 

Verdens beste LAM i mediene

 

ØNSKER DU Å BLI KOKK?

Hvem er dette tilbudet aktuelt for:

  • Deg som ønsker å bli kokk med fagbrev
  • Deg som er motivert til å ta utdanning som varer i 4 år
  • Deg som snakker og skriver norsk på A2 nivå
  • Deg som ikke har norsk grunnskolevitnemål men tilsvarende kompetanse i matematikk og engelsk
  • Deg som NAV vil gi støtte til livsopphold i de to første årene av utdanningen

Hvordan søker du?

Du finner mer informasjon om hvordan du søker her.

 

KoS1 med eget kokehefte

I desember 2015 kom elevene i KoS-klassen med en egen kokebok med oppskrifter fra deres hjemland. Bla i kokeboken under og prøv gjerne en av de velsmakende oppskriftene. 

Her kan du lese artikkel i Dagsavisen (18.02.16) om Kokk- og servitørklassen og kokeboka de har gitt ut.  

 

KoS-kokkenes kokebok