Kokk og servitør

KoS-klassen

Oslo VO Helsfyr/Utdanningsetaten har utviklet et eget utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta fagbrev i kokk og servitørfag. Undervisningstilbudet følger samme modell som helsefagarbeider- og barne- og ungdomsarbeiderutdanningen for minoritetsspråklige. Tilbudet er rettet mot elever som er i stand til å ta en fagutdanning på videregående skole-nivå. Opplæringen gis som en kombinasjon av teori og læretid i fire år.

Læretiden i bedrift vil gradvis øke i løpet av de fire årene: Se modell for fagplan.

All undervisning i felles- og programfagene foregår på Etterstad videregående skole. I tillegg til teori og læretid gis yrkesrettet norskopplæring gjennom hele løpet.
Opplæringen skjer i henhold til læreplanene og målet er at lærlingene skal få fullt fagbrev som kokk eller servitør etter 4 år.

Undervisning etter CLIL-prinsipper

Kokk- og servitørutdanningen på Oslo VO Helsfyr er organisert etter CLIL-prinsipper – Content and Language Integrated Learning. CLIL beskriver en metodikk for å integrere språklige og faglige grunnleggende ferdigheter slik at læring skjer selv om det språklige nivået ikke er på anbefalt nivå.

Elevene i denne utdanningen får undervisning etter læreplanene i felles- og programfagene. Elevene får også opplæring i grunnleggende ferdigheter i norsk rettet mot faget. Norskopplæringen går hånd i hånd både med teori og praksis. Dette betyr at norsklærerne støtter elevenes læringsprosess både når de er på skolekjøkkenet og når de er på læreplassen. De gode karakterene som våre elever i videregående opplæring får viser at elevene har godt læringsutbytte i fagene og bekrefter dermed resultater fra CLIL-forskningen. 

Ny klasse i kokk- og servitørfag startet i august 2018. Kurset er nå fulltegnet. 
Skoleåret 2018-2019 har vi to klasser i gang (1. og 3. år). 

Kontaktinformasjon:

Kontakt skolen for mer info om tilbudet.