Hovedseksjon

Norsknivå og spor

Undervisning

Alfamodul

Alfa: Målet er at deltakerne skal kunne forstå og samtale enkelt på norsk, og tilegne seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Deltakerne skal utvikle ulike strategier for avkoding av skrift og for språklæring.

Nivå A1-A2

A1: På dette nivået kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold.

A2: På dette nivået kan deltakeren forstå svært enkelt dagligspråk, og kan uttrykke seg enkelt om emner knyttet tile gen person og familie, nære omgivelser og arbeid. 

Nivå B1-B2

B1: På dette nivået kan deltakerne forstå enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid.

B2: På dette nivået kan deltakerne forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde . 

Bergenstest/C-nivå

C1: Å være på et C1-nivå i norsk innebærer at du kan forstå, gjengi og diskutere lengre tekster med krevende innhold, og analysere hva forfatteren ønsker å fortelle, også det som ikke står tydelig uttrykt i teksten. Du har et godt ordforråd og varierer språket ut fra hvilket formål du har med tekster og samtaler. Du mestrer norsk grammatikk, og kan skrive tekster om emner som ikke nødvendigvis er nært ditt eget dagligliv og arbeid. Du har mange og varierte læringsstrategier og bruker dem hensiktsmessig i tilegnelse av ny kunnskap. 

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap

All våre kurs henter tema, domener og mål fra "Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere".

Læreplanen er en forskrift til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Vil du lese mer om dette kan du bruke lenkene under.

 

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap

Integreringsloven