Hovedseksjon

Generelt om videregående opplæring for voksne

Vidergående opplæring

Rett til vidergående opplæring for voksne

Retten til videregående opplæring for voksne, såkalt «voksenrett», gjelder søkere som oppfyller disse tre kravene:

  • Er 25 år (fyller 25 i søknadsåret) eller eldre
  • Har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring
  • Har ikke fullført videregående skole som gir yrkes- eller studiekompetanse i Norge. (Det betyr at personer med videregående utdanning fra andre land som ikke blir godkjent i Norge kan ha rett til videregående opplæring.)

Personer som ikke har voksenrett, kan også søke og få tilbud, hvis det er ledige plasser på den opplæringen de har søkt på.

Alle voksne som er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet i studiekompetanse og den teoretiske delen av yrkesopplæringen.

Søkere må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

For å søke videregående opplæring i Oslo, må du være bosatt i kommunen. Oslo-adressen må være registrert i folkeregisteret. Vi anbefaler alle søkere å melde adresseendring til Posten, i tillegg til Folkeregisteret.

All innsøking til videregående løp skjer via Oslo VO Servicesenter. 

Ordinær videregående opplæring i Oslo foregår på Oslo VO Sinsen og  Oslo VO Rosenhof.


På Oslo VO Helsfyr er det utviklet spesialtilpassede yrkesfaglige løp med norskstøtte i samarbeid med NAV og Utdanningsetaten.