Miljøfyrtårn

Resirkulering

Oslo VO Helsfyr har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2009. Skolen er underlagt UDE (hovedkontor) og følger gjeldende bransjekrav.  

 

Skolen har en egen miljøgruppe som følger opp miljøarbeidet på skolen i samarbeid med ledelse, miljøansvarlig og skolens AMU. 

 

Skolen har høsten 2018 gjennomgått en resertifisering og ble resertifisert for 3 nye år 31.12.2018. Se miljøsertifikat for detaljer. 

 

Les mer om Miljøfyrtårn og hvilke krav som stilles til virksomheten på Miljøfyrtårn side hjemmesider.