Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Resirkulering

Oslo VO Helsfyr har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2009. Skolen er underlagt UDE (hovedkontor) og følger gjeldende bransjekrav. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor. 

Skolen har en egen miljøgruppe som følger opp miljøarbeidet på skolen i samarbeid med ledelse, miljøansvarlig og skolens AMU. Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Oslo VO Helsfyr setter miljø høyt på dagsorden. 

Skolen har vår/sommer 2022 gjennomgått en resertifisering og ble resertifisert for 3 nye år 24.08.2022.
Se miljøsertifikat for detaljer. 

Les mer om Miljøfyrtårn og hvilke krav som stilles til virksomheten på Miljøfyrtårn side hjemmesider. 

Miljøfyrtårn

Oslo VO Helsfyr er sertifisert som Miljøfyrtårn. 

 

Miljøfyrtårn

Miljøsertifikat

Sertifikat-Miljofyrtarn-2022.jpg

Miljørapporter

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Under finner du miljørapporter for Oslo VO Helsfyr: