Hovedseksjon

Rett til gratis opplæring?

Undervisning

Se Oslo VO Servicesenteret for nærmere informasjon.

Norskkursene er også tilgjengelige for de som må betale selv. Oslo VO Helsfyr tilbyr norskkurs på alle språknivåer i norsk, tilpasset deltakernes unike bakgrunn. Vi har kurs av ulik lengde og varighet. Undervisningen skjer både på dagtid og kveld. 

Se kursoversikten i faktaboksen til høyre for en oversikt. Der finner du også priser.

Du kan også kontakte skolen for mer informasjon om tilbudet. 

Hva bestemmer om du har rett til gratis opplæring?

Ikke alle innvandrere har rett til gratis norskopplæring. Det er oppholdstillatelsen din etter utlendingsloven som bestemmer om du har rett  eller rett og plikt  til gratis opplæring i norsk- og samfunnskunnskap etter Integreringsloven.

Å ha rett  til norskopplæring betyr at kommunen må tilby gratis norskopplæring.

Å ha plikt  til norskopplæring betyr at du må gjennomføre lovpålagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap. 

Du finner også informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap på 17 ulike språk på IMDI sine hjemmesider.