Hovedseksjon

Rett til gratis opplæring?

Undervisning

Oslo VO Helsfyr tilbyr norskkurs på ditt nivå. Vi tilbyr alt fra alfabetiseringskurs til kurs for deltakere med høyskolebakgrunn. Skolen tilbyr kurs av ulik lengde og varighet på dagtid og kveld.

Se kursoversikten i faktabokssen til høyre for en oversikt.

Du kan også kontakte skolen for mer informasjon om tilbudet.

Sjekk om du har rett til gratis opplæring?

Ikke alle innvandrere har rett til gratis norskopplæring. Det er oppholdstillatelsen din etter utlendingsloven som bestemmer om du har rett  eller rett og plikt  til gratis opplæring i norsk- og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. 

Å ha rett  til norskopplæring betyr at kommunen må tilby gratis norskopplæring.

Å ha plikt  til norskopplæring betyr at du må gjennomføre lovpålagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap. 

Du finner også informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap på 17 ulike språk på IMDI sine hjemmesider.