Rett til gratis opplæring?

Undervisning

Oslo VO Helsfyr tilbyr norskkurs på ditt nivå. Vi tilbyr alt fra alfabetiseringskurs til kurs for deltakere med høyskolebakgrunn. Skolen tilbyr kurs av ulik lengde og varighet på dagtid og kveld.

Se kursoversikten i faktabokssen til høyre for en oversikt.

Du kan også kontakte skolen for mer informasjon om tilbudet.