Hvem har rett på grunnskole for voksne?

Undervisning

Fullført grunnskole for voksne tilsvarer 10-årig skole for barn og unge. Voksne må fullføre fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag for å få grunnskolevitnemål. 

Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring.

Har du rett til grunnskole for voksne? Se faktaboksen til høyre for mer informasjon. 

Du kan også kontakte skolen for mer informasjon om tilbudet.