Hovedseksjon

Hvem har rett på grunnskole for voksne?

Undervisning

Fullført grunnskole for voksne tilsvarer 10-årig skole for barn og unge. Voksne må fullføre fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag for å få grunnskolevitnemål. 

Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring.

Har du rett til grunnskole for voksne? Se faktaboksen til høyre for mer informasjon. 

Du kan også kontakte skolen for mer informasjon om tilbudet. 

Hvem har rett på grunnskole for voksne?

Voksne som ikke ikke har norsk grunnskole eller tilsvarende fra andre land, og som trenger grunnskole, kan søke. Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringslova § 4A-1 og presisert i rundskriv Udir 3-2012. Det er et vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søker har lovlig opphold i landet. Kontakt Oslo VO Servicesenteret for mer informasjon. 

Slik søker du grunnskole.