Hovedseksjon

Generelt om grunnskoleopplæring

Undervisning

Alle voksne som ikke har gjennomført grunnskole, kan få tilbud om grunnskoleopplæring ved Oslo Voksenopplæring. Du kan få undervisning i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Oslo Voksenopplæring tilbyr undervisning både dagtid og kveldstid. 

Fullført grunnskoleopplæring gir mulighet til å søke videregående opplæring. 

Oslo Voksenopplæring Helsfyr tilbyr modulbasert grunnskoleopplæring for voksne (FVO). Les mer om modulbasert grunnskoleopplæring her.

Ordinær grunnskoleopplæring for voksne i Oslo foregår på Oslo Voksenopplæring Rosenhof og Oslo Voksenopplæring Skullerud. 

Du må søke deg inn til grunnskoleopplæring på Oslo VO Servicesenter. Der vil du få timeavtale til kartlegging og testing. Du får tilbud om undervisning basert på hva du kan fra før og hva du trenger. Du kan si hvilket voksenopplæringssenter du vil gå på.

Du må være folkeregistrert i Oslo kommune. Oslo VO Servicesenteret finner ut om du har rett til grunnskoleopplæring.