Kontakt oss

  • Kontortid: 08.00–20.50 (mandag, tirsdag og torsdag), 08.00–16.00 (onsdag) 08.00–15.00 (fredag)
  • Besøks- og leveringsadresse: Svovelstikka 1–3, 0661 Oslo
  • Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Oslo voksenopplæring Helsfyr, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
  • E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
    NB! Merk e-post med skolens navn.

Åpningstider i ferier

Resepsjonen på Oslo VO Helsfyr har begrensete åpningstider i sommerferien. Pga vedlikeholdsarbeid vil resepsjonen være relokalisert til rom 552. 

 

Åpningstider i uke 26 og 27 (mandag 24. juni - fredag 5. juli): 

  • Mandag - fredag: Kl. 08.00 - 14.30

 

Se også skolens kalender for en oversikt over ferier og fridager! 

 

Drawing of a city