Hovedseksjon

Tømrer

Byggfag 2019

Oslo VO Helsfyr/Utdanningsetaten har i samarbeid med Hellerud videregående skole utviklet et utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta svennebrev i tømrerfaget. Tilbudet er rettet mot deltakere som er i stand til å ta en fagutdanning på videregående skole-nivå. Opplæringen gis som en kombinasjon av teori og læretid i fire år. 

Læretiden i bedrift vil gradvis øke i løpet av de fire årene: Se modell for fagplan.

Undervisning i felles- og programfagene foregår på Hellerud videregående skole, og 1 dag i uken på Oslo Voksenopplæring på Helsfyr. I tillegg til teori og læretid gis yrkesrettet norskopplæring gjennom hele løpet. Dette betyr at norsklærerne støtter deltakernes læringsprosess både når de er på skolen og når de er på læreplassen. Les mer om vår pedagogisk tilnærming her CLIL-prinsipper – Content and Language Integrated Learning. Opplæringen skjer i henhold til de ordinære læreplanene og målet er at lærlingene skal få fullt fagbrev som Tømrer etter 4 år. 

Kontakt skolen for mer info om tilbudet.   

Vi startet en ny klasse i tømrerfag august 2022.

Samarbeidsmodell Oslo, fagutdanning for voksne

Utdanningsløpet er organisert som et prosjekt mellom NAV Tiltak og Utdanningsetaten i Oslo kalt "Samarbeidsmodell Oslo, fagutdanning for voksne". Samarbeidsavtalen sikrer samhandling og finansiering av klassene.

Hvordan søke yrkesfaglig vgs - fagbrev for voksne?

  • Søkere må være anbefalt av sin saksbehandler ved sitt lokale NAV-kontor.
  • Oslo VO Servicesenteret blir aktuelle søkere testet i norsk, matematikk og engelsk
  • Basert på testingen blir aktuelle søkere invitert til intervju med NAV og Oslo VO Helsfyr.
  • Testresultater, intervjuer og egnethet til både utdanningsløpet av yrket avgjør om søker får plass.
  • De 18 som får plass i hver klasse får tilsendt tilbud om skoleplass.