Tømrer

Tømrer 2018

Oslo VO Helsfyr/Utdanningsetaten har i samarbeid med Hellerud videregående skole utviklet et utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta fagbrev i byggfag - tømrerfaget. Tilbudet er rettet mot deltakere som er i stand til å ta en fagutdanning på videregående skole-nivå. Opplæringen gis som en kombinasjon av teori og læretid i fire år. 

Læretiden i bedrift vil gradvis øke i løpet av de fire årene: Se modell for fagplan.

Undervisning i felles- og programfagene foregår på Hellerud videregående skole, og 1 dag i uken på Oslo Voksenopplæring på Helsfyr. I tillegg til teori og læretid gis yrkesrettet norskopplæring gjennom hele løpet. Dette betyr at norsklærerne støtter deltakernes læringsprosess både når de er på skolen og når de er på læreplassen. Les mer om vår pedagogisk tilnærming her CLIL-prinsipper – Content and Language Integrated Learning. Opplæringen skjer i henhold til de ordinære læreplanene og målet er at lærlingene skal få fullt fagbrev som Tømrer etter 4 år. 

Ny klasse i byggfag, fagbrev tømrer startet i august 2018. Kurset er nå fulltegnet. 

 

Kontaktinformasjon:

Kontakt skolen for mer info om tilbudet. 

 

Foto: Utdanning.no