Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret kan uttale seg om skolens styringsdokumenter og har et overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som er viktige på skolen. Driftsstyret har møter ca 6-8 ganger i året, og møtene ledes av rektor. 

Driftsstyrets oppgaver er i hovedsak:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer.
 • å vedta strategisk plan for skolen.
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver.
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser.
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering. 

Driftsstyret ved Oslo VO Helsfyr

Driftsstyret skoleåret 2020-21: 

 • Katrine Utgård (ekstern representant/Kompetanse Norge)
 • Jarle Stave Botnen (ekstern representant/IMDI)
 • Harald Hansen (ekstern representant/OFT)
 • Gro Magnussen (vara - ekstern rep)
 • Helene Aarem (vara - ekstern rep)
 • Gerd Jensen (vara - ekstern rep)
 • Ole Magnus Fjereide (ansatterepresentant)
 • Farahnaz Habibzadeh (ansatterepresentant)
 • Eva Brodersen (vara - ansatterepresentant)
 • Joel Kolomoni (vara - ansatterepresentant)
 • Mahrukh Ahmed (elevrepresentant)
 • Ali Said (elevrepresentant)
 • Yanling Wei (vara - elevrepresentant)
 • Najat H. El Morabet (vara - elevrepresentant)
 • Torunn Thomassen (rektor Oslo VO Helsfyr)

Det er mulig å ta kontakt med driftsstyrets medlemmer dersom man har saker en mener bør behandles i driftsstyret.