Driftsstyret

Driftsstyret kan uttale seg om skolens styringsdokumenter og har et overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som er viktige på skolen. Driftsstyret har møter ca 6-8 ganger i året, og møtene ledes av rektor. 

Driftsstyrets oppgaver er i hovedsak:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer.
 • å vedta strategisk plan for skolen.
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver.
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser.
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering. 

Driftsstyret ved Oslo VO Helsfyr

Driftsstyret skoleåret 2018-19: 

 • Ellen Dehli (leder - ekstern rep).
 • June Fjeld (ekstern rep/NAV Oslo).
 • Jarle Stave Botnen (ekstern representant). 
 • Harald Hansen (ekstern representant). 
 • Janne Katrine Køtterheinrich (vara - ekstern rep/NAV Oslo). 
 • Erling Haakstad (ansatterepresentant). 
 • Hassan Bokhari (ansatterepresentant). 
 • Torunn Thomassen (rektor Oslo VO Helsfyr)
 • Sara Satar Al-Shummari (elevrepresentant).
 • Fred Mwamba (elevrepresentant). 

Det er mulig å ta kontakt med driftsstyrets medlemmer dersom man har saker en mener bør behandles i driftsstyret.