Hovedseksjon

Deltakerrådet 2023/24

Deltakerrådet skal sikre at deltakerne har medbestemmelse og er representert i ulike prosesser på skolen. Alle klassene velger sin representant til Deltakerrådet så fort som mulig etter skolestart. 

Det er kontaktlærer som har ansvar for valget. 

Klassens representant har som oppgave å lede klassens time hver måned. 

I klassens time skal representanten:

  • Skrive ned saker som klassen synes er viktige, og levere dette i deltakerrådets postkasse.
  • Fortelle klassen om hvordan klassens saker fra forrige gang er fulgt opp. Oversikt over dette finner man på deltakerrådets Teamsrom. 

Hele deltakerrådet møtes og velger et styre på høsten. Det skal velges tre styremedlemmer. De tre skal sammen velge en leder. På styremøtene diskuteres forslag som er kommet inn eller ting deltakerne ønsker å forandre. 

Deltagerråd kan ta opp alle slag saker, men det viktigste er saker som handler om skole-, lærings- og arbeidsmiljø og om trivsel.  Mange ting har blitt endret på etter at deltakerrådet har brakt fram saker. Deltakerrådet lager også sosiale arrangementer.

Deltakerne har innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak deltagerrådene gjør. Det som ikke er mulig å endre på får deltakerrådet tilbakemelding på med en begrunnelse. 

Deltakerrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser.  

Bli med og vær aktiv for et godt skolemiljø. Trivsel er bra for læring! 

 

Styret i deltakerrådet

Styret i Deltakerrådet for skoleåret 2023/2024.

  • Walid Kamal Usman, leder
  • Adeela Amir, vara 
  • Hire Abdulaziz Mahammad, sekretær 
  • Israt Jahan, nestleder

Deltakerrådsmøter

Deltakerrådet har jevnlige møter og sender ut info i deltakernes kanaler. 

Saker til deltakerrådet kan legges i deltakerrådets postkasse ved resepsjonen. 

Elevombud - kjenn dine rettigheter

Kjenn dine rettigheter som deltaker. 

Se siden til elevombudet for mer informasjon. 

Elevombudet