Hovedseksjon

Videregående opplæring

Oslo VO Helsfyr har utviklet et eget utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta videregående fagopplæring. Opplæringen gis som en kombinasjon av teori og læretid over fire år og er rettet mot elever som mangler kompetanse innen norsk til å følge ordinær videregående opplæring. Læretiden i bedrift vil gradvis øke i løpet av de fire årene opplæringen pågår.

Teoriundervisning i fellesfagene foregår på Oslo Voksenopplæring Helsfyr. I tillegg til teori og læretid gis yrkesrettet norskopplæring gjennom hele løpet. Opplæringen skjer i henhold til læreplanene og målet er at lærlingene skal få fullt fagbrev etter 4 år.

Les mer om tilbudet innen barne- og ungdomsarbeider-, kokk og tømrerfag ved å klikke på de ulike tilbudene i hovedmenyen over. 

Samarbeidsavtale mellom NAV og UDE

Utdanningsløpet er organisert som et prosjekt mellom NAV Tiltak og Utdanningsetaten i Oslo kalt "Samarbeidsmodell Oslo, fagutdanning for voksne". Samarbeidsavtalen sikrer samhandling og finansiering av klassene.

 

 

Opplæringsmodell

Fagplan vgs 2018

Her finner du fagplan for vgs ved Oslo VO Helsfyr. 

Hvordan søke yrkesfaglig vgs - fagbrev for voksne?

Ta kontakt med NAV-kontor i din bydel.

  • Søkere må være anbefalt av sin saksbehandler ved sitt lokale NAV-kontor.
  • Søkere fra alle bydeler kan søke. 
  • Oslo VO Servicesenteret blir aktuelle søkere testet i norsk, matematikk og engelsk
  • Basert på testingen blir aktuelle søkere invitert til intervju med NAV og Oslo VO Helsfyr.
  • Testresultater, intervjuer og egnethet til både utdanningsløpet av yrket avgjør om søker får plass.
  • De 18 som får plass i hver klasse får tilsendt tilbud om skoleplass.