Hovedseksjon

Fagopplæring for minoritetsspråklige voksne

Kokklærlinger lager mat

Videregående yrkesfaglig skole for voksne minoritetsspråklige 

Oslo VO Helsfyr har utviklet et eget utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta fagbrev. 

Tilbudet er for deltakere som ennå ikke er gode nok i norsk til å følge vanlig videregående opplæring.

Opplæringen skjer som en kombinasjon av teori og læretid i bedrift. Dette tar  fire år. Læretiden i bedrift øker gradvis i løpet av de årene opplæringen pågår.

Teoriundervisning i fellesfagene foregår på Oslo Voksenopplæring Helsfyr.

Deltakerne får yrkesrettet norskopplæring gjennom hele løpet. Opplæringen skjer i henhold til læreplanene. Målet er at lærlingene skal få fullt fagbrev etter 4 år.

For tiden er det tilbud om slike utdanningsløp innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, kokk og servitørfaget og tømrerfaget.  

Samarbeidsavtale mellom NAV og UDE

Utdanningsløpet er organisert som et prosjekt mellom NAV Tiltak og Utdanningsetaten i Oslo kalt "Samarbeidsmodell Oslo, fagutdanning for voksne". Samarbeidsavtalen sikrer samhandling og finansiering av klassene.

 

 

Opplæringsmodell

Fagplan vgs 2018

Her finner du fagplan for vgs ved Oslo VO Helsfyr. 

Hvordan søke yrkesfaglig videregående - fagbrev for voksne?

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor i bydelen du bor i.

  • Søkere må være anbefalt av sin saksbehandler ved NAV-kontoret.
  • Oslo VO Servicesenteret blir aktuelle søkere testet i norsk, matematikk og engelsk
  • Basert på testingen blir aktuelle søkere invitert til intervju med NAV og Oslo VO Helsfyr.
  • Testresultater, intervjuer og egnethet til både utdanningsløpet og yrket avgjør om søker får plass.
  • De 18 som får plass i hver klasse får tilsendt tilbud om skoleplass. 
  • Søkere fra alle bydeler i Oslo kan søke. 

 

IMDI-rapport

Tilrettelagt fag- og yrkesopplæring

Erfaringer og grep fra samarbeid (IMDI-rapport 17:2022)

Les hele rapporten her. 

IMDI-rapport.jpg