Hovedseksjon

Videregående opplæring

Oslo VO Helsfyr har utviklet et eget utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta videregående fagopplæring. Opplæringen gis som en kombinasjon av teori og læretid over fire år og er rettet mot elever som mangler kompetanse innen norsk til å følge ordinær videregående opplæring. Læretiden i bedrift vil gradvis øke i løpet av de fire årene opplæringen pågår.

Teoriundervisning i fellesfagene foregår på Oslo Voksenopplæring Helsfyr. I tillegg til teori og læretid gis yrkesrettet norskopplæring gjennom hele løpet. Opplæringen skjer i henhold til læreplanene og målet er at lærlingene skal få fullt fagbrev etter 4 år.

Les mer om tilbudet innen barne- og ungdomsarbeider-, kokk og tømrerfag ved å klikke på de ulike tilbudene i hovedmenyen over. 

Samarbeidsavtale mellom NAV og UDE

Utdanningsløpet er organisert som et prosjekt mellom NAV Tiltak og Utdanningsetaten i Oslo kalt "Samarbeidsmodell Oslo, fagutdanning for voksne". Samarbeidsavtalen sikrer samhandling og finansiering av klassene. Avtalen er derfor en viktig milepæl for arbeidet med å tilby gode utdanningsmodeller for minoritetsspråklige arbeidssøkere. 

 

 

Opplæringsmodell

Fagplan vgs 2018

Her finner du fagplan for vgs ved Oslo VO Helsfyr. 

Hvordan søke yrkesfaglig vgs - fagbrev for voksne?

Ta kontakt med NAV-kontor i din bydel.

  • Søkere må være anbefalt av sin saksbehandler ved sitt lokale NAV-kontor.
  • Søkere fra alle bydeler kan søke. 
  • Oslo VO Servicesenteret blir aktuelle søkere testet i norsk, matematikk og engelsk
  • Basert på testingen blir aktuelle søkere invitert til intervju med NAV og Oslo VO Helsfyr.
  • Testresultater, intervjuer og egnethet til både utdanningsløpet av yrket avgjør om søker får plass.
  • De 18 som får plass i hver klasse får tilsendt tilbud om skoleplass.