Videregående opplæring

Oslo VO Helsfyr har utviklet et eget utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta videregående opplæring. Opplæringen gis som en kombinasjon av teori og læretid over fire år og er rettet mot elever som mangler kompetanse innen norsk til å følge ordinær videregående opplæring. Læretiden i bedrift vil gradvis øke i løpet av de fire årene opplæringen pågår.

All teoriundervisning i fellesfagene foregår på Oslo Voksenopplæring Helsfyr. I tillegg til teori og læretid gis yrkesrettet norskopplæring gjennom hele løpet. Opplæringen skjer i henhold til læreplanene og målet er at lærlingene skal få fullt fagbrev etter 4 år.

Les mer om tilbudet innen barne- og ungdomsarbeider- og kokk- og servitørfag ved å klikke på de ulike tilbudene i hovedmenyen over. 

Samarbeid med NAV

NAV og UDE samarbeider om å gi tilpasset vidergående opplæring til våre deltakere. Dette fruktbare samarbeidet har resultert i Samarbeidsmodell Oslo - noe som gir fagbrev til voksne minoritetsspråklige.