Norskprøven

Norskprøven - generell informasjon

Norskprøven arrangeres tre ganger i året. Prøven er en nasjonalprøve som arrangeres til bestemte tider i hele Norge. Kompetanse Norge er ansvarlig for utvikling av prøven og har mye informasjon på sine hjemmesider. På Kompetanse Norge sine sider kan du også finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver.

Norskprøvene avvikles på Oslo VO Helsfyr, Oslo VO Rosenhof og Oslo VO Skullerud. Du vil få brev om tid og sted for din prøve etter at påmeldingsfristen er utløpt. 

Se Kompetanse Norge sine sider for mer informasjon.  

Informasjon til deltakere ved opplæringssentrene

Deltakere som får opplæring ved et av Oslo VOs opplæringssentre kan melde seg opp til avsluttende norskprøve ved å henvende seg til lærer eller deltakerkontoret på senteret.