Norskprøven

Norskprøven - generell informasjon

Norskprøven arrangeres tre ganger i året. Prøven er en nasjonalprøve som arrangeres til bestemte tider i hele Norge. Kompetanse Norge er ansvarlig for utvikling av prøven og har mye informasjon på sine hjemmesider. På Kompetanse Norge sine sider kan du også finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver.

Norskprøvene avvikles på Oslo VO Helsfyr, Oslo VO Rosenhof og Oslo VO Skullerud. Du vil få brev om tid og sted for din prøve etter at påmeldingsfristen er utløpt. 

 

Informasjon til deltakere ved opplæringssentrene

Deltakere som får opplæring ved et av Oslo VOs opplæringssentre kan melde seg opp til avsluttende norskprøve ved å henvende seg til lærer eller deltakerkontoret på senteret. 


NB! Norskprøvene skal gå som planlagt våren 2020 med en forlenget prøveperiode fom 18. mai tom 5. juni 2020. Se under for praktisk informasjon til kandidater. 

Se Kompetanse Norge sine sider for mer informasjon om norskprøvene.  

 

Praktisk informasjon til kandidater som skal ta norskprøven nå i mai 2020

Kandidater som skal ta skriftlig prøve bruker hovedinngangen inn og registrerer seg/har pause mellom delene i kantina. Når de er ferdig, går de ut sykkelinngangen i kjelleren.

Muntligkandidater går inn personalinngangen og rett opp i vrimlearealet utenfor rom 204 og 206. Der blir de registrert og venter til de skal inn. De går ut gjennom rømningsveien mot Fyrstikktorget når de er ferdig.

 

Informasjon til privatister

Alle privatister må melde seg opp til norskprøven via www.norskproven.no. Vi anbefaler at du har bankkort eller kredittkort klart når du logger deg inn og at du betaler med kort.

Hvis du har behov for tilrettelegging må du søke Oslo VO på norskprove@ude.oslo.kommune.no. Du må legge ved uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped. Det må stå klart i søknaden hvilken tilrettelegging du har behov for. Du får svar innen en (1) uke.

Norskprøvene avvikles på Oslo VO Helsfyr, Oslo VO Rosenhof og Oslo VO Skullerud. Du vil få brev om tid og sted for din prøve etter at påmeldingsfristen er utløpt. 

Prøvedatoer

Prøvedatoer - norskprøven 

Se Kompetanse Norge for frister og oppmelding.

Informasjon til kandidater

Informasjon til kandidater

 

Du kan melde deg opp via privatistportalen. Prøvestedene kan melde egne kandidater via PAD hele året.

 

Alle prøver avholdes i Oslo VO Helsfyr sine lokaler, Svovelstikka 1-3 på Helsfyr.

 

NB! Les kandidatbrevet nøye for tidspunkt og oppmøtested! Møt opp i god tid (senest 30 minutter før prøvestart).

 

Alle som er meldt opp til norskprøvene får brev i posten med informasjon. Skulle du ikke få dette kan du kontakte skolen for mer informasjon.

 

Kontakt skolen for nærmere informasjon om prøvene.

Vil du lese mer om norskprøvene kan du klikke på linken til Kompetanse Norge sine hjemmesider.

 

Kandidatportalen

Kompetanse Norge lanserer den nye kandidatportalen, Minside, mandag 1. april. Portalen skal bidra til at du som kandidat får en bedre oversikt over dine personopplysninger og prøvene du er meldt opp til/har gjennomført. 

 

Du kan bruke kandidatportalen til følgende oppgaver: 

  • Sjekke at personopplysningene som brukes i forbindelse med prøvene stemmer
  • Endre enkelte personopplysninger
  • Sjekke hvilke prøver du er meldt opp til
  • Sjekke dato og tidspunkt for prøvene du er meldt opp til
  • Sjekke resultater fra tidligere prøver
  • Få tilsendt karakterutskrift fra tidligere prøver (på e-post)
  • Klage på delprøve i skriftlig framstilling 

Se Kompetanse Norge sine sider for mer informasjon.