Barne- og ungdomsarbeider

Opplæringen følger samme modell som helsefagarbeiderutdanningen for minoritetsspråklige. Tilbudet er rettet mot voksne uten norsk grunnskolevitnemål, men med tilsvarende kompetanse og norsk skriftlig og muntlig på A2-nivå som ønsker å utdanne seg til barne- og ungdomsarbeider.  

Fagopplæring med språkstøtte

Modellen er basert på et 4-årig utdanningsløp integrert med opplæring på læreplass over fire år. I tillegg til opplæring i felles- og programfagene på vg1- og vg2-nivå gis det språkstøtte både på skolen og i lærebedrift gjennom hele løpet. Se modell. 

Deltagerne tegner allerede første undervisningsår lærekontrakt med godkjent lærebedrift. Læretid i lærebedrift øker år for år fra en dag pr. uke første undervisningsår til fire dager siste undervisningsår. De resterende ukedagene følges undervisning på skolen. Dette for å knytte sterke bånd til arbeidslivet gjennom hele utdanningsløpet og skape best mulig vekselvirkning mellom teori og praksis. 

Hvem er dette tilbudet aktuelt for?

  • Deg som ønsker å bli barne- og ungdomsarbeider med fagbrev
  • Deg som NAV vil gi støtte til livsopphold og utdanning i de to første årene av utdanningen
  • Deg som snakker og skriver norsk på A2 nivå
  • Deg som mangler norsk grunnskolevitnemål men har tilsvarende kompetanse i engelsk og matematikk

 

Kontaktinformasjon:  

Kontakt skolen for mer informasjon om dette tilbudet. 

Barne- og ungdomsarbeider (BoU)

 

Barne- og ungdosmarbeider

Tekster om Kulturmøter

BoU3 lanserte tekstheftet "Tekster om Kulturmøter" under en høytidelig markering på Interkulturelt Museum på Grønland. 

Klikk på bildet under for å lese tekstene. 

Tekster om Kulturmøter