Hovedseksjon

Barne- og ungdomsarbeider

Opplæringen følger samme modell som helsefagarbeiderutdanningen for minoritetsspråklige. Tilbudet er rettet mot voksne uten norsk grunnskolevitnemål, men med tilsvarende kompetanse og norsk skriftlig og muntlig på A2-nivå som ønsker å utdanne seg til barne- og ungdomsarbeider.  

Fagopplæring med språkstøtte

Modellen er basert på et 4-årig utdanningsløp integrert med opplæring på læreplass over fire år. I tillegg til opplæring i felles- og programfagene på vg1- og vg2-nivå gis det språkstøtte både på skolen og i lærebedrift gjennom hele løpet. Se modell. 

Deltagerne tegner allerede første undervisningsår lærekontrakt med godkjent lærebedrift. Læretid i lærebedrift øker år for år fra en dag pr. uke første undervisningsår til fire dager siste undervisningsår. De resterende ukedagene følges undervisning på skolen. Dette for å knytte sterke bånd til arbeidslivet gjennom hele utdanningsløpet og skape best mulig vekselvirkning mellom teori og praksis. 

Hvem er dette tilbudet aktuelt for?

  • Deg som ønsker å bli barne- og ungdomsarbeider med fagbrev
  • Deg som NAV vil gi støtte til livsopphold og utdanning i de to første årene av utdanningen
  • Deg som snakker og skriver norsk på A2 nivå
  • Deg som mangler norsk grunnskolevitnemål men har tilsvarende kompetanse i engelsk og matematikk

Ny klasse startet i august 2021. 

 

Hvordan søke:

Du søker via ditt lokale NAV-kontor - les mer om søkeprosessen her. 

Barne- og ungdomsarbeider (BoU)

 

Barne- og ungdosmarbeider

Kurs i barne- og ungdomsarbeiderfag for ansatte i barnehage og skole

Er du ansatt i barnehage eller skole og har arbeidet noen år men mangler fagbrev? 
Oslo VO Helsfyr har kurs i barne- og ungdomsarbeiderfag for deg som ønsker å ta fagbrev. Vi starter nytt kurs høsten 2022. 

Les mer om kurset her.

Tekster om Kulturmøter

BoU3 lanserte tekstheftet "Tekster om Kulturmøter" under en høytidelig markering på Interkulturelt Museum på Grønland. 

Klikk på bildet under for å lese tekstene. 

Tekster om Kulturmøter