Barne- og ungdomsarbeider

Opplæringen følger samme modell som helsefagarbeiderutdanningen for minoritetsspråklige. Tilbudet er rettet mot voksne uten norsk grunnskolevitnemål, men med tilsvarende kompetanse og norsk skriftlig og muntlig på A2-nivå som ønsker å utdanne seg til barne- og ungdomsarbeider. 

 

Fagopplæring med språkstøtte

Modellen er basert på et 4-årig utdanningsløp nært integrert med opplæring på læreplass over fire år. I tillegg til opplæring i felles- og programfagene på vg1- og vg2-nivå gis det språkstøtte både på skolen og i lærebedrift gjennom hele løpet. Se modell. 

Deltagerne tegner allerede første undervisningsår lærekontrakt med godkjent lærebedrift. Læretid i lærebedrift øker år for år fra en dag pr. uke første undervisningsår til fire dager siste undervisningsår. De resterende ukedagene følges undervisning på skolen. Dette for å knytte sterke bånd til arbeidslivet gjennom hele utdanningsløpet samt skape best mulig vekselvirkning mellom teori og praksis. 

 

Ny klasse med 18 elever starter 1. september 2017

 

Hvem er dette tilbudet aktuelt for?

  • Deg som ønsker å bli barne- og ungdomsarbeider med fagbrev
  • Deg som NAV vil gi støtte til livsopphold og utdanning i de to første årene av utdanningen
  • Deg som snakker og skriver norsk på A2 nivå
  • Deg som mangler norsk grunnskolevitnemål men har tilsvarende kompetanse i engelsk og matematikk

 

Om du er interessert i dette utdanningsløpet fyll ut søknadsskjema og returner dette sammen med din CV så snart som mulig. Vi fyller klassen fortløpende. 
Mer informasjon om rekrutteringsprosessen finner du her. 

 

Kontaktinformasjon:  

Hilde Rastad,
Tlf: 95 41 42 37
E-post: hilde.rastad@ude.oslo.kommune.no