Hovedseksjon

Barne- og ungdomsarbeider

Tilbudet er rettet mot voksne uten norsk grunnskolevitnemål, men med tilsvarende kompetanse og norsk skriftlig og muntlig på A2-nivå som ønsker å utdanne seg til barne- og ungdomsarbeider.  

Fagopplæring med språkstøtte

Modellen er basert på et 4-årig utdanningsløp integrert med opplæring på læreplass over fire år. I tillegg til opplæring i felles- og programfagene på vg1- og vg2-nivå gis det språkstøtte både på skolen og i lærebedrift gjennom hele løpet. Se modell. 

Deltagerne tegner allerede første undervisningsår lærekontrakt med godkjent lærebedrift. Læretid i lærebedrift øker år for år fra en dag pr. uke første undervisningsår til fire dager siste undervisningsår. De resterende ukedagene følges undervisning på skolen. Dette for å knytte sterke bånd til arbeidslivet gjennom hele utdanningsløpet og skape best mulig vekselvirkning mellom teori og praksis. 

Hvem er dette tilbudet aktuelt for?

  • Deg som ønsker å bli barne- og ungdomsarbeider med fagbrev 
  • Deg som NAV vil gi støtte til livsopphold og utdanning i de to første årene av utdanningen 
  • Deg som snakker og skriver norsk på A2 nivå 
  • Deg som mangler norsk grunnskolevitnemål men har tilsvarende kompetanse i engelsk og matematikk

Ny klasse startet høsten 2023. 

Hvordan søke:

Du søker via ditt lokale NAV-kontor - les mer om søkeprosessen her.

Kontakt Oslo VO Helsfyr for mer informasjon om opplæringen. 

Samarbeidsmodell Oslo, fagutdanning for voksne

Utdanningsløpet er organisert som et prosjekt mellom NAV Tiltak og Utdanningsetaten i Oslo kalt "Samarbeidsmodell Oslo, fagutdanning for voksne". Samarbeidsavtalen sikrer samhandling og finansiering av klassene.

Barne- og ungdomsarbeider (BoU)

 

Barne- og ungdosmarbeider

Kurs i barne- og ungdomsarbeiderfag for ansatte i barnehage og skole

Er du ansatt i barnehage eller skole og har arbeidet noen år men mangler fagbrev? 
Oslo VO Helsfyr har kurs i barne- og ungdomsarbeiderfag for deg som ønsker å ta fagbrev. Vi starter nytt kurs høsten 2023.